تبلیغات

تبلیغات

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

مجموعه : گالری عکس روز
پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده زیبا ولی خطرناك آذرخش یا برق ،نوعی تخلیه الکتریکی است که در اثر الکتریسته ساکن بین دو ابر و یا ابر و زمین ایجاد می‌شود.
پارسینه: پدیده زیبا ولی خطرناك آذرخش یا برق ،نوعی تخلیه الکتریکی است که در اثر الکتریسته ساکن بین دو ابر و یا ابر و زمین ایجاد می‌شود.
اما وقتی هنر و علم در هم بیامیزند،جذابیت بیشتری پیدا می کنند.BERT HICKMAN با ایجاد این پدیده را در قطعات شفاف و صیقلی آکریلیک توانسته است،طرح ها و نقوش بسیار پیچیده و دائمی در عمق آن خلق کند.و به آن لقب انجماد رعد و برق داده است.

 


پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

پدیده بسیار دیدنی «انجماد نور»

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات