تبلیغات

تبلیغات

لباس نیکول کیدمن شایعه باردار بودنش را بوجود آورد!! (+عکس)

لباس نیکول کیدمن شایعه باردار بودنش را بوجود آورد!! (+عکس)

 

او اضافه وزنی ندارد اما علت این برجستگی چیست؟ آیا واقعا او باردار است؟…
 
لباس نیکول کیدمن باعث شد شایعاتی برای او بوجود بیاید.
در این تصاویر، لباس او به گونه‌ای است که شکم او را برجسته نشان می‌دهد و این گونه به نظر می‌رسد که او باردار می‌باشد.
خودتان تصاویر را ببینید و قضاوت کنید.
 

 
او اضافه وزنی ندارد اما علت این برجستگی چیست؟ آیا واقعا او باردار است؟
 

لباس نیکول کیدمن شایعه باردار بودنش را بوجود آورد!! (+عکس)
 
لباس نیکول کیدمن شایعه باردار بودنش را بوجود آورد!! (+عکس)

 
نیکول کیدمن هنوز به شایعه باردار بودنش پاسخی نداده است.

تبلیغات