تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر مردی که جسد همسرش را دفن نکرده و هر شب پیش او می‌خوابد!!

تصاویر مردی که جسد همسرش را دفن نکرده و هر شب پیش او می‌خوابد!!
این مرد ویتنامی بعد از مرگ همسرش وی را دفن نکرد بلکه، 5 سال کنار جسد را در منزل نگهداری کرد و مانند گذشته هر شب در کنار او خوابید!!
 
تصاویر مردی که جسد همسرش را دفن نکرده و هر شب پیش او می‌خوابد!!
 
تصاویر مردی که جسد همسرش را دفن نکرده و هر شب پیش او می‌خوابد!!
 
تصاویر مردی که جسد همسرش را دفن نکرده و هر شب پیش او می‌خوابد!!
 
تصاویر مردی که جسد همسرش را دفن نکرده و هر شب پیش او می‌خوابد!!
 
تصاویر مردی که جسد همسرش را دفن نکرده و هر شب پیش او می‌خوابد!!
 

 

تبلیغات