تبلیغات

تبلیغات

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

مجمع الجزایر دماغه سبز شامل 10 جزیره بزرگ و كوچك پراكنده درست در مقابل سوحل سنگال در اقیانوس اطلس واقع شده است. هر 10 جزیره منشا آتش فشانی داشته و به دلیل پراكنده بودن دارای طبیعتی متنوع و متفاوت با یكدیگر هستند. مجمع الجزایر دماغه سبز در گذشته مستعمره پرتغال بود و در دهه 1970 به استقلال دست یافت. هنگام سفر به دماغه سبز چشمان می گویند اینجا آفریقا است اما گوش ها پاسخ می دهند اینجا برزیل است. یك نژاد دورگه منحصر بفرد، قوم كرئول كه در این بخش از اقیانوس اطلس منزوی شده اند. استانیسلاس فوتره عكاس روزنامه فیگارو چاپ پاریس به مجمع الجزایر دماغه سبز سفر كرده و مجموعه عكس هایی از این سفر را با خود آورده است. ما در یك سفر كوتاه تصویری با استانیسلاس همسفر میشویم. سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

تصویر قایق های ماهیگیری كه به ساحل بایا داس گاتاس در جزیره سائو ویسنته بازگشته و روی شن ها جای گرفته اند. در دوردست جزیره غیر مسكونی سانتا لوزیا دیده می شود كه ماهیگیران روستای بایا داس گاتاس برای ماهیگیری به آب های ساحلی آن می روند.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

كلاه شاپو، ویولن و شوخ طبعی خصوصیات نوازنده مالاكیاس یكی از چهره های محبوب شب های بندر میندلو در جزیره سائو ویسنته است.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

منظره زیبای خیابان روا دا بانانا ، قدیمی ترین خیابان بندر سیداده والها در جزیره سانتیاگو ، بزرگترین جزیره مجمع الجزایر دماغه سبز كه بندر پرائیا ، پایتخت این جمهوری كوچك در آن واقع شده است.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

تصویر یك ماهیگیر كه دو ماهی تن كوچك را در ساحل سائو پدرو در دست گرفته است. دریا با سكنه دماغه سبز مهربان است.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

منظره جاده ای سنگفرش شده در جزیره سانتو آنتائو دومین جزیره بزرگ دماغه سبز كه بین ساحل و كوهستان مانند ماری پیچ و تاب می خورد.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

منظره بدیع ناحیه سررا مالاگتا در جزیره سانتیاگو كه در فصل بارانی سر سبز و خرم است.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

تصویر ساحل و كلبه های كوچك ماهیگیران در جزیره فوگو یكی از 10 جزیره تشكیل دهنده دماغه سبز.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

منظره كوهستان های جزیره سانتو آنتائو كه منشا آتشفشانی آن كاملا از خاك كم حاصلی كه روی مواد مذاب سرد شده را پوشانده، مشخص است.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

منظره ساحل توریستی سانتا ماریا در جزیره سال یكی از زیباترین جزایر ده گانه دماغه سبز.

سفر به مجمع الجزایر دماغه سبز !

تصویر ساحل هتل مارابزا در جزیره سال كه پذیرای توریست های بسیاری است. مجمع الجزایر دماغه سبز از 10 جزیره به نام های سانتیاگو، سال، سانتو آنتائو، فوگو، سائو ویسنته، سانتا لوزیا، بوا ویستا، براوا، سائو نیكولائو و مائیو تشكیل شده است.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

 

a