تبلیغات

تبلیغات

19نكته برای بالا بردن کارائی سیستم/strong

19نكته برای بالا بردن کارائی سیستم/strong
 
اگر از كامپیوتر خود به صورت شخصی استفاده می كنید و كامپیوتر شما در داخل شبكه ای
نمی باشد، می توانید با انجام تغییرات ذیل و یندوز خود را
بدون دردسر و دستکاری در رجیستری سریعتر و مطمئن تر كنید
ابتدا دستور زیر را انجام دهید

Control Panel > Administrative Tools > Services

سپس با خیالی آسوده گزینه های ذیل را
"disable"
نمائید

Alerter
Clipbook
Computer Browser
Fast User Switching
Human Interface Access Devices
Indexing Service
Messenger
Net Logon
Netmeeting Remote Desktop Sharing
Remote Desktop Help Session Manager
Remote Procedure Call Locator
Remote Registry
Routing & Remote Access Server
SSDP Discovery Service
TCP/IP NetBIOS Helper
Telnet
Universal Plug and Play Device Host
Upload Manager
Windows Time
Wireless Zero Configuration
Workstation

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات