تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس دلشکسته(8 دی)

اس ام اس دلشکسته(8 دی)
نمی بخشمت …. بخاطر تمام خنده هایی كه از صورتم گرفتی …. بخاطر تمام غمهایی كه بر صورتم نشاندی …. نمی بخشمت …. بخاطر دلی كه برایم شكستی …. .. بخاطر احساسی كه برایم پرپر كردی ….. نمی بخشمت …. بخاطر زخمی كه بر وجودم نشاندی ….. بخاطر نمكی كه بر زخمم گذاردی …. و می بخشمت بخاطر عشقی كه بر قلبم حك كردی


اس ام اس دلشکسته(8 دی) دل عشق پر از رنگ و ریا دوست نداشت

یک لحظه تو را زمن جدا دوست نداشت

ای آیینه دار خلوتم باور کن

اندازه ی من کسی تو را دوست نداشت

اس ام اس دلشکسته(8 دی)  گفتی نفرین میکنی ؟

گفتم نه …فقط از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه….

هنوزم از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه…..

اس ام اس دلشکسته(8 دی)  ما ز یاران چشم یاری داشتیم ، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

 

اس ام اس دلشکسته(8 دی)   با خیالِ تو هنوزم مثه هر روز و همیشه هر شبِ حافظه ی من پرِ تصویر تو میشه…

 

اس ام اس دلشکسته(8 دی)   سكوت دردناكترین پاسخ من به بیرحمی های توست!

 

اس ام اس دلشکسته(8 دی)   دلم شكسته تر از شیشه های شهر شماست

    شكسته باد آن كه دلش این چنین می خواست…

 

اس ام اس دلشکسته(8 دی)   ای آنکه به تقریرو بیان دم زنی از عشق…
 ما با تو نداریم سخن خیرو سلامت.

اس ام اس دلشکسته(8 دی)   دلمو شکستی بازم دوبـــاره ه

اما بدون چوبه خدا صدا ندااره ه

تنها آرزوم اینه که یه روزم برسه

چشمای تو مثه ابرااااااا ببــــاره


اس ام اس دلشکسته(8 دی)   من منتظرت شدم ولی در نزدی

بر زخم دلم گل معطر نزدی

گفتی كه اگر شود می آیم اما

مرد این دل و آخرش به او سر نزدی

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات