تبلیغات

تبلیغات

پسر بچه‌ای که راز ازدواج دوم پدرش را لو داد!؟

مجموعه : مجله خبری

یک پسربچه 10 ساله راز ازدواج پنهانی پدرش را در شهر جده عربستان فاش کرد.
پدر این کودک روز حادثه به همراه همسر دومش برای خرید به بازاری رفته بود. در این زمان پسر بچه 10 ساله در مقابل درب مدرسه ایستاده بود تا راننده خانواده‌اش به محل بیاید و او را به خانه انتقال دهد. این کودک پدر خود و همسر او را از دور دید که در حال عبور از محل بودند. او که گمان می‌کرد زنی که همراه پدرش بوده مادرش است، زمانی که به خانه رسید به مادرش گفت: او را با پدرش را در خیابان دیده است.

زن عربستانی که پس از شنیدن سخنان فرزندش دچار شک و تردید شده بود، تعدادی از اعضای خانواده همسرش را به منزل خود دعوت کرد. او شب زمانی‌که اعضای خانواده شوهرش در خانه بودند، از شوهر خود درباره زنی که همراهش بود، سوال کرد. مرد عربستانی ابتدا کمی مکث کرده و بعد گفت: چند ماه قبل با زن دیگری ازدواج کرده و موضوع را از خانواده خود مخفی کرده است.

تبلیغات