تبلیغات

تبلیغات

هنر بسیار زیبای برش پر

هنر بسیار زیبای برش پر
آثار زیبا از هنر از پر و بال توسط هنرمند با استعداد کریس مینارد ساخته شده است.
 
  پر در اندازه های مختلف به پرندگان کوچک و شاخه های درخت تبدیل شده است
 
هنر خلاق ساخته شده با استفاده از قیچی، فورسپس، ذره بین، و پر و بال ارائه شده توسط باغ وحش
 
 
هنر بسیار زیبای برش پر
 
هنر بسیار زیبای برش پر
 
هنر بسیار زیبای برش پر
 
هنر بسیار زیبای برش پر
 
هنر بسیار زیبای برش پر
 
هنر بسیار زیبای برش پر
 
 

تبلیغات