تبلیغات

تبلیغات

تصویر: اولین مسابقه بین المللی مد اسلامی

تصویر: اولین مسابقه بین المللی مد اسلامی
 
درشهر کازان پایتخت تاتارستان، اولین مسابقه بین المللی مد اسلامی برگزار شد.
این لباس‌ها بشکل بسیار جالبی مطالبات پوشش اسلامی و مد معاصر را در هم ادغام کرده بودند.
 

تصویر: اولین مسابقه بین المللی مد اسلامی
 
بنابر این گزارش، به گفته ایرادا عیوبووا معاون وزیر فرهنگ تاتارستان، تمام لباسها با موازین اسلامی -ابراز تحمل و احترام نسبت به سنن ملی، مطابقت کامل داشتند.

 

تصویر: اولین مسابقه بین المللی مد اسلامی
 
40طراح لباس از ازبکستان، آذربایجان و مناطق روسیه- اورنبورگ، ناحیه سوردلوفسک و تاتارستان، باشقیرستان و چوواش و پریموریه و آلتای و مسکو و سنت پطرزبورگ کلکسیونهای خود را به معرض قضاوت هیأت داوران گذاشتند.
 
 
جایزه اول در عنوان "Du Luxe" و « لباس سنتی» به المیرا خماتووا با کلکسیون « رنسانس تاریخ» و ناژیا والییوا با کلکسیون «رویای خوب» طراحان مد از کازان اهدا شد.
 
 

تبلیغات