تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا(16 دی)

اس ام اس فلسفی جملات زیبا(16 دی)
آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غنی شدن روابط نتیجه مجازات ظالمان نیست، بلکه ثمره بخشندگی و رحمت از جانب مظلومان است.ماکس لوکادو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس فلسفی جملات زیبا(16 دی)

آنچه می خورید باعث زخم معده نمیشود ، بلکه آنچه شما را می خورد موجب پیدایش این زخم می شود . فونتاکو

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مهمترین نکته در مورد انگیزه، ایجاد هدف است، همواره باید هدفی داشت . فرانس لوریو اسمیت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ترس می تواند پیشرفت و رشد به همراه آورد اما این پیشرفت هم در نهایت توان آرام سازی روان آدمی را ندارد ، سخن دلنشین خردمندان دل ها را آرام می کند . ارد بزرگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برای هدایت مردم پشت سرشان حرکت کن . لائوسته

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست . فردریش نیچه

 

تبلیغات