تبلیغات

تبلیغات

10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم

مجموعه : عکس های طبیعت
دانشمندان آرزو دارند تا بتوانند دستگاهی مانند ماشین زمان ساخته و به گذشته یا آینده سفر كنند. ده تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم…
در اوایل قرن بیستم شهرهایی مانند استانبول، رم، پاریس یا تورنتو چگونه بوده‌اند. همواره دانشمندان آرزو دارند تا بتوانند دستگاهی مانند ماشین زمان ساخته و به گذشته یا آینده سفر كنند. ده تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم. سفری به گذشته.

10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
سفر خود را از سوئد آغاز می‌كنیم. تصویری از بندر هلسینگبورگ در حوالی سال 1897 میلادی. احتمالا نام این كشتی بخاری كپنهاگن بوده است.
 
10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
تصویری از عمارت پانتئون و میدان پوپولو بین سالهای 1910 تا 1915 كه هیچ شباهتی به فضای امروزی این میدان مشهور ندارد.
 
10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
10 تصویر برگزیده از شهرهای مهم جهان در اوایل قرن بیستم
تصویری از شهر تورنتو در كانادا در سال 1900 و كشتی‌های بخار كه در خلیج حاشیه آن در حال حركت هستند.
منبع: jamejamonline.ir
a