تبلیغات

تبلیغات

چگونه می توان از سوختن سی دی های در حال كپی جلوگیری كرد؟

چگونه می توان از سوختن سی دی های در حال كپی جلوگیری كرد؟

 

قبل از عمل نسخه برداری همه برنامه های باز را ببندید.
– برنامه  هایی كه ممكن است به  صورت ناگهانی اجرا شوند را غیرفعال سازید. (مانند برنامه های محافظ صفحه نمایش ، دریافت نمابر ، ضد ویروس ها و…)

– در هنگام نسخه برداری سی دی از اینترنت استفاده نكنید.

– توجه داشته باشید سی دی های خام به نسبت سی دی های نوشته شده از حساسیت بیشتری برخوردارند.

– سطح رویی سی دی ها را قبل از نسخه برداری تمیز و پاك كنید. در هنگام تمیز كردن سی دی به موارد زیر توجه كنید.

از دست زدن به بخش  های طلایی ، سبز یا آبی رنگ آن خودداری كنید.

سی دی را در محیط آلوده و دارای گرد و غبار نگهداری نكنید.

سی دی ها را فوت نكنید و یا نزدیك آن ها صحبت نكنید ، زیرا قطره های ریز بزاق دهان روی آن باقی می ماند.

برای پاك كردن سی دی ها از پارچه مخصوص لنز دوربین استفاده كنید.

برای پاك كردن سی دی های چرب خام ، از پارچه نرم آغشته به الكل صنعتی استفاده نمایید.

سی دی را به  صورت شعاعی پاك كنید.

برای پاك كردن از هوای فشرده و یا اسپری استفاده نكنید.

– قبل از كپی ، روی سی دی را با ماژیك ننویسید.

– روی هیچ یك از دو طرف سی دی ها قبل از كپی نباید برچسب چسباند.

– سی دی نویس را در مكانی ثابت قرار دهید و در هنگام نسخه برداری آن را جابجا نكنید.

– فایل های خود را چك كنید و از نام های فارسی استفاده نكنید.

– در هنگام نسخه برداری از امكان Test برنامه استفاده كنید.

– اگر می خواهید كپی سی دی بهتر صورت پذیرد ، از سی دی هایی استفاده كنید كه سرعت نوشتن بر روی آنها از حداكثر سرعت سی دی نویس بیشتر باشد.

– توجه داشته باشید معمولاً گنجایش سی دی ها كمتر از آنچه كه روی آنها نوشته شده است ، می باشد.

– سی دی نویس را در محل خنك قرار دهید.

– برای نسخه برداری سی دی سخت افزار ، نرم افزار ، سیستم عامل مناسب و نگارش كامل سی دی نویس ها نیز حائز اهمیت می باشند.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات