تبلیغات

تبلیغات

چرا در بعضی مواقع Shutdown كند صورت می گیرد؟

چرا در بعضی مواقع Shutdown كند صورت می گیرد؟
 
حتماً برای شما نیز پیش آمده ، زمانی كه دستگاه را Shut down می كنید، عمل خاموش شدن به كندی صورت می گیرد. این مشكل به علت استفاده از برنامه هایی است كه هنگام شروع سیستم در پیش زمینه اجرا می شوند و هنگام پایان سیستم باید دوباره بسته شوند.
 
پس لازم است ابتدا كنترل كنید كه كدام برنامه در پیش زمینه در حال جریان است و به كدام یك از آنها احتیاج ندارید.بنابراین كافیست در قسمت run عبارت msconfig را تایپ كنید. پنجره ای باز می شود می توانید در آن برنامه هایی كه به صورت خودكار اجرا می شوند را غیرفعال نمایید.

تبلیغات