تبلیغات

تبلیغات

نرخ جدید مكالمات و خدمات تلفن همراه اول

مجموعه : مجله خبری

نرخ جدید مكالمات و خدمات تلفن همراه اول

نرخ جدید مكالمات و خدمات تلفن همراه اول اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شركت مخابرات، تعرفه‌ خدمات سیم‌كارت دائمی همراه اول به گونه‌ایست كه نرخ یك دقیقه مكالمه (در ساعت پیك یعنی از 8 تا 21) از این سیم‌كارت به سیم‌كارت دایمی یا اعتباری همراه اول و یا تلفن ثابت 447 ریال و در ساعات غیرپیك (21 تا 8) جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 358 ریال و تعرفه‌های خدمات سیم‌كارت دایمی همراه اول در مورد نرخ یك دقیقه مكالمات بین‌ شهری طبق موارد فوق در ساعات پیك 760 ریال و غیرپیك 536 ریال اعلام شده است.

این تعرفه‌ها درباره سیم‌كارت اعتباری همراه اول از این سیم‌كارت به سیم‌كارت‌های اعتباری، دائمی همراه اول و یا تلفن ثابت، در ساعات پیك و مكالمه‌ استانی 670 ریال و ساعات غیرپیك، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 536 ریال است و بین استانی در ساعات پیك 1139 ریال و در ساعات غیرپیك 804 ریال و هزینه‌ ارسال پیامك فارسی 106 ریال و لاتین 264 ریال است.

تعرفه‌ دیگر خدمات همراه اول شامل سرویس نمابر، ماهانه 50 هزار ریال، سرویس دیتا، ماهانه 50 هزار ریال، ارایه‌ ریز مكالمات، هر صفحه 500 ریال، درخواست رمز Puk، رایگان، حذف بدهكاری و صدور قبض اصلاح شده (قبل از مهلت پرداخت) رایگان است. اما درخواست اصلاح آدرس، فعال‌سازی سرویس انتظار مكالمه و فعال‌سازی سرویس انتقال مكالمه به‌صورت رایگان است و وصل سرویس صندوق پست صوتی 10 هزار ریال، ارائه صورتحساب المثنی مبلغ دو هزار ریال است كه مشترك باید در همان محل و در دفاتر پرداخت كند در واقع تنها مبلغی است كه مشترك باید به صورت نقدی پرداخت كند.

هزینه‌ استفاده از سرویس دایورت (انتقال تماس‌ها) تلفن‌ همراه به همراه و ثابت و یا از تلفن ثابت به ثابت و یا همراه به اندازه‌ مكالمه است؛ یعنی به هر میزانی كه از این سرویس استفاده شود، مانند تعرفه‌ مكالمه محاسبه خواهد شد.

بر اساس این گزارش به نرخ وصولی مكالمات تلفن بین‌الملل كه از سوی مشتركان تلفن همراه ایران به مقصد سایر كشورها برقرار می‌شود، علاوه بر هزینه تماس با آن كشور از ساعت 8 تا 21 به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 10 پالس و از ساعت 21 تا 8 و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 8 پالس اضافه می‌شود.

نرخ وصولی یك دقیقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره‌یی ثریا با كد (0088216) مبلغ 8600 ریال به اضافه سه درصد مالیات و عوارض است كه تغییری نكرده، ضمنا به نرخ وصولی ارتباط مشتركان تلفن همراه به مقصد ترمینال‌های ماهواره‌یی ثریا از ساعت 8 تا 21 به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 10 پالس و از ساعت 21 تا 8 و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، به ازای هر دقیقه معادل مبلغ 8 پالس اضافه می‌شود.

طبق آخرین تعرفه خدمات همراه اول شامل مكالمه، پیامك و غیره استفاده از سرویس و گزارش تایید دریافت پیامك هزینه‌ای ندارد و محل ثبت‌نام به‌عنوان مبدا مخابراتی مشترك شناخته می‌شود كه درصورت خروج مشترك از محدوده جغرافیایی مبدا و ورود به شهر دیگر، هنگام برقراری تماس به ازای هر دقیقه مكالمه مبلغی معادل دو پالس مكالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفه‌های مذكور به عنوان هزینه‌ جابه‌جایی محاسبه می‌شود.

همچنین، تعرفه‌ دائمی پیام‌های فارسی به مبلغ 89 ریال و پیامك‌های لاتین به مبلغ 222 ریال محاسبه می‌شوند اما تعرفه‌ بسیاری از خدمات مانند تغییر نشانی در سیم‌كارت‌های دائمی و اعتباری 15هزار ریال، تعویض سیم‌كارت سوخته و مفقود شده در سیم‌كارت‌های دائمی و اعتباری 50 هزار ریال، تغییرنام در سیم‌كارت‌های اعتباری 5 هزار ریال و در سیم‌كارت‌های دائمی 50 هزار ریال، وصل مجدد هر بار 20 هزار ریال، وصل سرویس پیامك در سیم‌كارت‌های دائمی و اعتباری به صورت رایگان و سرویس محدودیت‌ مكالمه ماهانه شش هزار ریال است.

از نكات قابل توجه برای مشتركان شامل خلاف مقررات بودن دریافت هرگونه وجه نقد بابت خدمات مذكور توسط دفاتر بخش خصوصی و لحاظ آن در صورتحساب دوره‌یی (البته به استثناء ارائه صورتحساب المثنی كه مبلغ دو هزار ریال است و مشترك باید در همان محل و در دفاتربه صورت نقدی پرداخت كند)؛ تاكید به دریافت رسید برای پیگیری خدمات مورد تقاضا از دفاتر بخش خصوصی هم از دیگر موارد تاكید شده است

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات