تبلیغات

تبلیغات

گرما یكی از بزرگترین دشمنان كامپیوتر شماست؟

گرما یكی از بزرگترین دشمنان كامپیوتر شماست؟
آیا می دانید كه گرما یكی از بزرگترین دشمنان كامپیوتر شماست؟

یكی از بزرگترین دشمنان دستگاه های الكترونیكی گرما است. گرمای بیش از اندازه در نحوه عملكرد صحیح قطعات الكترونیكی اختلال ایجاد می نماید و باعث بروز اتفاقاتی چون از كار افتادن سیستم می شود. كامپیوتر برای خنك كردن قطعات حساسی مانند CPU از فن (fan) استفاده می كند. بنابر این همیشه از كاركردن فن های كامپیوتر خود مطمئن گردید.


آیا می دانید كه چرا قطعات مختلف كامپیوتر خیلی سریع كثیف می شوند؟

دارا بودن الكتریسیته ساكن توسط قطعات مختلف كامپیوتر باعث كثیف شدن سریع آنها می شود. مخصوصاً اگر كامپیوتر شما در محیطی آلوده و پرگرد و غبار باشد و یا در خانه سگ یا گربه نگاه دارید.


آیا می دانید كه اگر یك نفر به تنهایی می خواست سیستم عامل ویندوز را بسازد چند سال طول می كشید؟

رمز موفقیت شركت های بزرگ كامپیوتری مانند مایكروسافت در مدیریت و هدفمند بودن فعالیت های آنهاست. تولیدات نرم افزاری این شركت ها حاصل همكاری افراد و شركت های مختلف و نتیجه یك كار گروهی است.
سیستم عامل ویندوز نیز نتیجه كار گروهی چندین فرد، گروه و یا شركت است. به این صورت كه قسمت های مختلف این سیستم توسط افراد مختلف در اقصی نقاط دنیا ایجاد گردید و تحت قالب شركت مایكروسافت به یكدیگر متصل شده اند و به صورت یك سیستم عامل ارائه گردیده است.
نقل قول است كه اگر یك فرد به تنهایی می خواست سیستم عامل ویندوز را ایجاد كند ۸۰ سال طول می كشید

تبلیغات