تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه

تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه

اولین تلفن همراه موجود در ایران متعلق به ناصرالدین شاه بوده است.

تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه

 

 

 

 

شكل و شمایل این تلفن همراه كه در سال 1230 تولید شده است، به تلفن‌های همراه امروزی شباهتی ندارد.
این تلفن همراه در سفرها همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان نیاز به كابل‌های كشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار می‌شده است.

این تلفن دارای راهنمای فارسی بوده و ساخت كارخانه البیس شهر زوریخ می‌باشد.

تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه
تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه

تبلیغات