تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه

تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه

اولین تلفن همراه موجود در ایران متعلق به ناصرالدین شاه بوده است.

تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه

 

 

 

 

شكل و شمایل این تلفن همراه كه در سال 1230 تولید شده است، به تلفن‌های همراه امروزی شباهتی ندارد.
این تلفن همراه در سفرها همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان نیاز به كابل‌های كشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار می‌شده است.

این تلفن دارای راهنمای فارسی بوده و ساخت كارخانه البیس شهر زوریخ می‌باشد.

تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه
تصاویری از موبایل ناصرالدین شاه

تبلیغات