تبلیغات

تبلیغات

برای اطلاع از وضعیت خوشه خود به این شماره پیامک دهید!

مجموعه : مجله خبری

برای اطلاع از وضعیت خوشه خود به این شماره پیامک دهید!

 

بر اساس اعلام مرکز آمار خانوار های 1 تا 2 نفره طی 3 روز از3 تا 5 بهمن ماه سالجاری، خانوارهای 3 نفره نیز از 6 تا 8 بهمن ماه، خانوارهای 4 نفره نیز از 9 تا 11 بهمن ماه، خانوارهای 5 نفره به بالا نیز از 12 تا 14 دی ماه سالجاری به سایت مرکز آمار ایران برای اطلاع از وضعیت خوشه بندی خود مراجعه کنند یا از طریق پیامک 300000 از وضعیت خود اطلاع یابند.

همچنین خانوارهایی هم که براساس زمانبندی یاد شده موفق به مراجعه نشوند می توانند طی 8 روز 15 تا 22 بهمن ماه سالجاری به سایت مرکز آمار مراجعه کنند

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات