تبلیغات

تبلیغات

برنامه بسیج برای تسخیر فضای مجازی در سال جدید

مجموعه : جامعه و سیاست
وی از برقراری ارتباط با سرشاخه های وبلاگ نویسان طرفدار انقلاب در سراسر کشور خبر داد و گفت: روند تولید سوژه و محتوی در بسیج در حال پیگیری است و تلاش برای مهیا کردن زمینه حضور جدی حامیان انقلاب در محیط مجازی از سوی سازمان بسیج آغاز شده است.
مهر: معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین خبر داد: بسیج به عنوان متولی مقابله با جنگ نرم راه کارهایی را در دست انجام دارد که در سال آینده فضای مجازی را به تسخیر نیرو های حزب اللهی در آورد.

سردار سرتیپ پاسدار محمد علی نائینی مبنی بر این که بسیج به عنوان متولی مقابله با جنگ نرم دشمنان انقلاب برای انعکاس حساسیت این برهه زمانی به مردم چه برنامه ای دارد، گفت : حماسه 9 دی در زمان بسیار کوتاه و تبلیغات اندک شکل گرفت ، ما نگران حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و دفاع از انقلاب نیستیم زیرا مردم در حماسه 9 دی نشان دادند که هر لحظه احساس نیاز کنند حضور پر شوری خواهند داشت.

وی در عین حال گفت: موثر ترین اقدام در این شرایط آگاه سازی جامعه از ابعاد جنگ نرم دشمن و تقویت قدرت نرم انقلاب بدین وسیله است که عملا توسط همه دلسوزان انقلاب در جریان است ولی با این وجود نیاز به این احساس می شود که همه خواص و نخبگان حساسیت بیشتری داشته باشند.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین درباره برنامه های این سازمان در فضای مجازی و اینترنت نیز گفت: دشمن برای تصاحب فضای مجازی و بهره برداری از آن در جنگ نرم علیه ایران سرمایه گذاری بسیاری کرده است و بسیج نیز به عنوان متولی مقابله با جنگ نرم راه کارهایی را در دست انجام دارد که در سال آینده فضای مجازی را به تسخیر نیرو های حزب اللهی در آورد.

وی از برقراری ارتباط با سرشاخه های وبلاگ نویسان طرفدار انقلاب در سراسر کشور خبر داد و گفت: روند تولید سوژه و محتوی در بسیج در حال پیگیری است و تلاش برای مهیا کردن زمینه حضور جدی حامیان انقلاب در محیط مجازی از سوی سازمان بسیج آغاز شده است.

نائینی در ادامه قدرت نرم جمهوری اسلامی را در همه زمینه ها فوق العاده دانست و گفت: برای این که بتوانیم در مقابله با جنگ نرم دشمنان علیه انقلاب موفق ظاهر شویم باید صحنه جنگ را خوب بشناسیم و از ظرفیتهای خود به نحو احسن بهره برداری کنیم.

 

تبلیغات