تبلیغات

تبلیغات

چه کسانی محبوب پیغمبر بودند

مجموعه : دینی
چه کسانی محبوب پیغمبر بودند
 
 
حدیث حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت اند و چه کسانی محبوب پیغمبر بودند
آن حدیث شریف که رسول خدا(ص) فرمود "الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة و ابوهما خیر منهما" و بسیاری از علمای اهل سنت نقل نموده اند این حدیث را از قبیل خطیب خوارزمی در مناقب و میرسیدعلی همدانی در مودت هشتم از مودة القربی و امام ابو عبدالرحمن نسائی سه حدیث در خصائص العلوی و ابن صباغ ما لکی در ص 159 فصول المهمه و سلیمان بلخی حنفی در باب 54 ینابیع المودة از ترمذی و ابن ماجه و امام احمد بن حنبل و سبط ابن جوزی در ص 133 تذکره و امام احمد بن حنبل در مسند و ترمذی در سنن و محمد بن یوسف گنجی شافعی در باب 97 کفایت الطالب بعد از نقل
 
این حدیث گوید امام اهل حدیث ابوالقاسم طبرانی در معجم الکبیر در شرح حال امام حسن(ع) جمع نموده است جمیع طرق این حدیث شریف را از بسیاری از صحابه پیغمبر از قبیل امیرالمومنین علی بن ابی طالب و خلیفه ثانی عمر بن الخطاب و حذیفه یمانی و ابوسعید خدری و جابر ابن عبدالله انصاری و ابوهریره و اسامة بن زید و عبدالله بن عمر، آنگاه محمد بن یوسف اظهار نموده گوید این حدیثی است حسن که رسول اکرم(ص) فرمود "الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة و ابوهما خیره منهما" در بعضی دیگر از اخبار "افضل منهما" یعنی حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت اند و پدر آنها بهتر و افضل از آنها می باشد.

و نیز حافظ ابو نعیم اصفهانی در حلیه و ابن عساکر در ص 206 جلد چهارم تاریخ کبیر و حاکم در مستدرک و ابن حجر مکی در ص 82 صواعق و بالاخره اکابر علمای اهل سنت می باشد که این حدیث از لسان درربار رسول خدا(ص) جاری شده است.

ابی بکر و عایشه محبوب پیغمبر بودند یا علی(ع) و فاطمه(س)

جای بسی تاسف است که اهل تسنن بسنده می کنند به این حدیث که رسول خدا(ص) فرموده "ما ینبغی لقوم فیهم ابوبکر ان یتقدم علیه غیره"

متاسفیم که چرا اهل سنت بدون فکر به هر خبری توجه می نمایند اگر این خبر فرموده رسول اکرم(ص) بوده چرا خود عمل به آن نمی نمود که با بود ابی بکر علی(ع) را مقدم می داشت – درقضیه مباهله مگر ابی بکر حاضر نبود که علی را مقدم بر او داشت – در غزوه تبوک با بود ابی بکر کاردان پیرمرد چرا علی(ع) را خلیفه خود قرار داد – در سفر مکه چرا ابی بکر را معزول و علی را منسوب برای ابلاغ رسالت و قرائت سوره برائت نمود – در مکه با بود ابی بکر چرا علی را با خود برای بت شکنی برد حتی بر روی شانه خود سوار کرد و امر به شکستن بت هبل نمود – با بود ابی بکر چرا علی (ع) را برای حکومت و دعوت مردم یمن فرستاد و علاوه بر همه با بود ابی بکر، علی(ع) را چرا وصی خود قرار داد.

اهل سنت مدعی هستند که عمرو بن عاص گفت روزی به پیغمبر عرض کردم یا نبی الله احب زنان عالم به سوی شما کیست فرمودند عایشه عرض کردم احب مردان به سوی شما کیست فرمودند پدر عایشه ابی بکر پس به همین جهت که محبوب پیغمبرند حق تقدم دارند بر تمام امت.

و اما جواب – این حدیث علاوه بر آنکه از موضوعات و مجعولات بکریون است با احادیث ثابته مسلمه عندالفریقین معارض است فلذا مردودیت آن ثابت می باشد.

در این حدیث از دو جهت باید امعان نظر نمود اول از جهت ام المومنین عایشه و دوم از جهت خلیفه ابی بکر.

اما در محبوبیت عایشه بطریقی که احب زنان باشد نزد رسول خدا اشکال است چون که عرض کردم معارض است این قول با احادیث صحیحه ثابته ای که در کتب معتبره فریقین (شیعه و سنی) ثبت شده است.

احادیث بسیاری از طریق علما و راویان اهل سنت بر خلاف گفته اهل سنت درباره حضرت صدیقه کبری ام الائمه النجباء فاطمه زهرا(س) وارد است.

از جمله حافظ ابوبکر بیهقی در تاریخ و حافظ ابن عبدالبر در استیعاب و میرسیدعلی همدانی در مودة القربی و دیگران از علمای شما نقل نموده اند که رسول اکرم(ص) مکرر می فرمود "فاطمة خیر نساء امتی" یعنی فاطمه بهترین زنان امت من است.

امام احمد بن حنبل در مسند و حافظ ابوبکر شیرازی در نزول القرآن فی علی نقل می نمایند از محمد بن حنفیه از امیرالمومنین(ع) و ابن عبدالبر در استیعاب ضمن نقل حالات فاطمه(س) و خدیجه ام المومنین از عبدالوارث بن سفیان و ابوهریره و ضمن حالات خدیجه ام المومنین از ابو داود نقلا از ابوهریره و انس بن مالک و شیخ سلمان بلخی حنفی در باب 55 ینابیع الموده میر سیدعلی همدانی در مودت سیزدهم از مودة القربی از انس بن مالک و نیز بسیاری از ثقات محدثین به طریق خود از انس بن مالک روایت کرده اند که رسول اکرم(ص) فرمود "خیر نساء العالمین اربع مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد علیهم السلام" یعنی: "بهترین زنان عالمین چهارند مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد(ص)"

خطیب در تاریخ بغداد نقل می کند که رسول خدا این چهار زن را بهترین زنان عالم به حساب آورده آنگاه فاطمه را در دنیا و آخرت بر آنها تفضیل داده.

محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح و امام احمد بن حنبل در مسند از عایشه بنت ابی بکر نقل می نمایند که رسول اکرم(ص) به فاطمه فرمود: "یا فاطمة ابشری فان الله اصطفیک و طهرک علی نساء العالمین و علی نساء الاسلام و هو خیر دین" یعنی: "ای فاطمه مژده و بشارت باد تو را که خداوند برگزیده تو را و پاکیزه گردانیده است بر زنان عالمیان عموما و بر زنان اسلام خصوصا و اسلام از همه دینی بهتر است"

و نیز بخاری در ص 64 جزء چهارم صحیح و مسلم در باب فضائل فاطمه در جزء دوم صحیح و حمیدی در جمع بین الصحیحین و عبدی در جمع بین الصحاح السته و ابن عبدالبر در استیعاب ضمن حالات حضرت فاطمه(س) و امام احمد در ص 282 جزء ششم مسند و محمد بن سعد کاتب در جلد دوم طبقات ضمن فرموده های رسول الله(ص) در مرض و بستر و بیماری و در جلد هشتم در نقل حالات بی بی فاطمه(ع) ضمن حدیث طولانی مسندا از عایشه ام المومنین نقل نموده اند که رسول اکرم(ص) فرمود "یا فاطمة الا ترضین ان تکونی سیدة نساء العالمین" یعنی آیا تو راضی نیستی که سیده زنان عالمین باشی.

و ابن حجر عسقلانی این عبارت را ضمن حالات بی بی در اصابه نقل نموده است یعنی تو بهترین زنان عالمین هستی.

و نیز بخاری و مسلم در صحیحین خود و امام ثعلبی در تفسیر و امام احمد حنبل در مسند و طبرانی در معجم الکبیر و سلیمان بلخی حنفی در باب 32 ینابیع الموده از تفسیر ابن ابی حاتم و مناقب و حاکم و وسط و واحدی و حلیة الاولیاء حافظ ابو نعیم اصفهانی و فرائد حموینی – و ابن حجر مکی در ذیل آیه چهاردهم صواعق از احمد – و محمد بن طلحه شافعی در ص 8 مطالب السول – و طبری در تفسیر – و واحدی در اسباب النزول – و ابن مغازلی شافعی در مناقب – و محب الدین طبری در ریاض – و مومن شبلنجی در نور الابصار – و زمشخری در تفسیر – و سیوطی در درالمنثور – و ابن عساکر در تاریخ – و علامه سمهودی در تاریخ المدینه – و فاضل نیشابوری در تفسیر – و قاضی بیضاوی در تفسیر – و امام فخر در تفسیر کبیر – و سید ابی بکر شهاب الدین علوی در ص 22 تا 23 باب اول رشفة الصادی من بحر فضائل بنی النبی الهادی از تفسیر بغوی و ثعلبی و سیره ملا و مناقب احمد و کبیر و اوسط طبرانی و سدی و شیخ عبدالله بن محمد بن عامر شبراوی شافعی در ص 5 کتاب الاتحاف از حاکم و طبرانی و احمد – و جلال الدین سیوطی در احیاء المیت از تفاسیر ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه و معجم الکبیر طبرانی – و ابن ابی حاتم و حاکم – بالاخره عموم اکابر علما اهل سنت از ابن عباس (حبرامت) و دیگران نقل نموده اند که وقتی نازل شد آیه 22 سوره 42 (شوری) "قل لا اسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی و من یقترف حسنة نزدله فیها حسناً" جمعی از اصحاب عرض کردند یا رسول الله "من قرابتک الذین فرض الله علینا مودتهم قال(ص) علی و فاطمة و الحسن و الحسین" یعنی نزدیکان شما کیانند که خدا واجب گردانیده است مودت و دوستی آنها را بر ما (یعنی در این آیه شریفه) فرمود آنها علی و فاطمه و حسن و حسین اند – و در بعضی از اخبار دارد و ابناهما یعنی پسران آنها.

از این قبیل اخبار در کتب معتبر اهل سنت بسیار رسیده است.

تا آنجا که ابن حجر متعصب هم در ص 88 صواعق و حافظ جمال الدین زرندی در معراج الوصول و شیخ عبدالله شبراوی در ص 29 کتاب الاتحاف و محمد بن علی صبان مصری در ص 119 اسعاف الراغبین و دیگران از امام محمد بن ادریس شافعی که از ائمه اربعه شما و رئیس و پیشوای شافعی ها می باشد نقل نموده اند که می گفت"

"یا اهل بیت رسول الله حبکم

فرض من الله فی القرآن انزله

کفاکم من عظیم القدر انکم

من لم یصل علیکم لا صلوة له"

یعنی ای اهل بیت رسول خدا محبت و دوستی شما واجب گردیده از جانب خدا – که در قرآن نازل شده اشاره به آیه فوق می باشد کفایت می کند در عظمت قدر شما (آل محمد) آنکه هر کس بر شما صلوات نفرستد نماز او قبول نخواهد شد.

آیا عقل قبول می کند که رسول اکرم(ص) کسی را که خداوند در قرآن مجید مودت و محبت او را بر مردم فریضه قرار داده بگذارد و دیگران را بر او ترجیح دهد.

آیا تصور هوا و هوس در آن حضرت می رود که بگوییم روی هوای دل عایشه را که هیچ دلیلی بر افضلیت او نیست (جز آن که همسر رسول خدا(ص) و ام المومنین بوده مانند سایر زنان پیغمبر) از فاطمه ای که در قرآن مجید خدای متعال مودت و محبت او را فریضه و واجب قرار داده و آیه تطهیر در شان او نازل و افتخار ورود در مباهله را به حکم قرآن به او داده بیشتر دوست دارد.

اهل سنت خوب می دانند که انبیاء و اولیاء در پی هوای نفس نمی رفتند و جز خدا کسی را نمی دیدند مخصوصاً رسول خدا(ص) که حقیقت حب فی الله و بغض فی الله بوده است و قطعاً د وست نمی داشته مگر کسی را که خدا دوست داشته و دشمن نمی داشته مگر کسی را که خدا دشمن داشته.

چگونه فاطمه ای که خدا محبت و مودت او را فریضه قرار داده می گذارد و دیگری را بر او ترجیح می د هد پس قطعاَ اگر فاطمه(س) را دوست داشته برای آن بوده که محبوبیت الهی داشته.

آیا عقل باور می کند که آن حضرت ترجیح دهد در محبت فردی از افراد زنان خود را بر کسی که خود می فرمود خدا او را برگزیده و محبتش را بر مردم فریضه قرار داده.

یا باید این همه اخبار صحیحه صریحه را که مورد قبول اکابر علمای فریقین می باشد و با آیات قرآن مجید تایید گردیده رد بنمایید یا این خبری را که بیان نمودید از موضوعات مسلمه بدانید تا تناقض از بین برداشته شود.

و اما درباره خلیفه ابی بکر که اهل سنت می گویند آن حضرت فرموده احب مردان در نزد من ابی بکر می باشد مغایرت دارد با اخبار بسیار معتبری که از طریق روات ثقات و علماء بزرگ اهل سنت نقل گردیده که محبوب ترین مردان امت نزد پیغمبر(ص) علی(ع) بوده است.

چنانچه شیخ سلیمان بخلی حنفی در باب 55 ینابیع الموده از ترمذی نقل می کند از بریده که گفت "کان احب النساء الی رسول الله(ص) فاطمة و من الرجال علی(ع)" یعنی "محبوب ترین زنان نزد پیغمبر فاطمه و از مردان علی(ع) است" و نیز محمد بن یوسف گنجی شافعی در باب 91 کفایت الطالب مسنداً از ام المومنین عایشه نقل نموده که گفت "ما خلق الله خلقا کان احب الی رسول الله(ص) من علی بن ابیطالب(ع)" یعنی"خلق نفرموده خداوند خلقی را که محبوب تر باشد به سوی رسول الله(ص) از علی بن ابیطالب" آنگاه گوید این حدیثی است که روایت نموده او را ابن جریر در مناقب خود و ابن عساکر دمشقی در ترجمه حالات علی(ع).

و نیز محی الدین و امام الحرم احمد بن عبدالله شافعی در ذخایر العقبی از ترمذی نقل می نماید که از عایشه سوال نمودند که کدام یک از مردم نزد رسول خدا(ص) محبوب تر بودند گفت فاطمه گفتند از مردها چه کس محبوبتر بود نزد آن حضرت گفت "زوجها علی بن ابیطالب" یعنی همسرش علی ابن ابیطالب

و نیز از مخلص ذهبی و حافظ ابوالقاسم دمشقی از عایشه نقل می نماید که گفت "ما رایت رجلا احب الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم من علی و لا احب الیه من فاطمه" یعنی "ندیدم مردی را محبوب تر باشد به سوی رسول خدا از علی و نه محبوب تر باشد به سوی آن حضرت از فاطمه"

و نیز از حافظ خجندی از معاذة الغفاریه نقل می نماید که گفت مشرف شدم خدمت رسول اکرم(ص) در منزل عایشه و علی(ع) در خارج منزل بودند. به عایشه فرمود "ان هذا احب الرجال الی و اکرمهم علی فاعر فی حقه و اکرمی مثواه" یعنی "این علی محبوب ترین مردان است به سوی من و گرامی ترین آنها بر من پس بشناس حق او را و گرامی بدار منزلت او را."

و نیز شیخ عبدالله بن محمد بن عامر شبراوی شافعی که از اجله علما اهل سنت می باشند در ص 9 کتاب الاتحاف بحب الاشراف و سلیمان بلخی در ینابیع الموده و محمد بن طلحه شافعی در ص 6 مطالب السئول از ترمذی از جمیع بن عمیر نقل می کنند که گفت با عمه ام نزد ام المومنین عایشه رفتیم من از او سوال نمودم از محبوب ترین اشخاص نزد رسول خدا عایشه گفت از زنها فاطمه و از مردان شوهرش علی بن ابیطالب

همین خبر را میرسیدعلی همدانی شافعی در مودت یازدهم موده القربی نقل نموده با این تفاوت که جمیع گفت از عمه ام سوال کردم و جواب شنیدم.

و نیز خطیب خوارزمی در آخر فصل ششم مناقب از جمیع بن عمیر از عایشه این خبر را نقل نموده است.

و نیز ابن حجر مکی در آخر فصل دوم از صواعق بعد از نقل چهل حدیث در فضل علی(ع) از ترمذی از عایشه نقل نموده که گفت "کانت فاطمة احب النساء الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زوجها احب الرجال الیه" یعنی "محبوب ترین زنان نزد پیغمبر فاطمه و از مردان شوهرش علی(ع) بود"

و نیز محمد بن طلحه شافعی در ص 7 مطالب السول بعد از نقل اخباری در این موضوع که مفصل است اظهار عقیده و نظر می کند به این عبارت "به این احادیث صحیحه و اخبار صریحه ثابت گردیده که فاطمه محبوب ترین همه بود به سوی رسول خدا(ص) از غیر او زیرا که او سیده زنان اهل بهشت و سیده زنان این امت و سیده زنان اهل مدینه بوده است"

پس این مطلب با دلائل عقل و نقل ثابت است که علی و فاطمه علیهما السلام محبوبترین خلق بودند نزد رسول

الله(ص) و از همه این اخهبار مهم تر بر اثبات محبوبیت علی و تقدم بر دیگران در نزد پیغمبر خبر معروف طیر مشوی است که به آن حدیث کا ملا ثابت می شود علی محبوب ترین تمام امت بود نزد آن حضرت و البته خودتان بهتر می دانید که حدیث طیر بقدری معروف است نزد فریقین (شیعه و سنی) که احتیاج به نقل سند ندارد ولی برای بینایی بیشتر به بعضی از اسناد اشاره می کنم.

بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و سجستانی در صحاح معتبره خود و امام احمد بن حنبل در مسند و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و ابن صباغ مالکی در ص 21 فصول المهمه و سلیمان بلخی حنفی باب 8 ینابیع الموده را اختصاص به حدیث طیر و نقل روایات آن داده و از احمد بن حنبل و ترمذی و موفق بن احمد و ابن مغازلی و سنن ابی داود از سفینه مولی النبی و انس بن مالک و ابن عباس روایت نموده تا آنجا که گوید حدیث طیر را بیست و چهار نفر از انس نقل نموده اند و مخصوصاً مالکی در فصول المهمه به این عبارت نوشته "و ذلک انه صح النقل فی کتب الاحادیث الصحیحه و الاخبار الصریحه عن انس بن مالک" خلاصه معنی آن که به صحت پیوسته نقل حدیث طیر در کتب احادیث صحیحه اخبار صریحه از انس بن مالک و سبط ابن جوزی در ص 23 تذکره از فضایل احمد و سنن ترمذی و مسعودی در ص 49 جلد دوم مروج الذهب به آخر حدیث که دعای پیغمبر و اجابت آن باشد اشاره نموده است و امام ابوعبدالرحمن نسائی در حدیث نهم خصائص العلوی و حافظ بن عقده و محمد بن جریر طبری هر یک کتابی مخصوص در تواتر و اساتید این حدیث از سی و پنج نفر از صحابه از انس نوشته اند و حافظ ابو نعیم کتاب ضخیمی در این باب نوشته است.

خلاصه اکابر علماء اهل تسنن اهمه تصدیق نموده در کتب معتبره خود ثبت نموده اند این حدیث شریف را چنانچه علامه محقق زاهد عادل بارع ثقه سید میر حامد حسین دهلوی یکی از مجلدات بزرگ کتاب عبقات الانوار خود را به آن قطر و عظمت اختصاص به حدیث طیر مشوی داده است و تمام اسناد معتبره کتب عالیه علما بزرگ اهل سنت را در آنجا جمع نموده. خلاصه و نتیجه تمامی آن اخبار این است که کافه مسلمین از شیعه و سنی در هر دوره و زمان اقرار و اعتراف و تصدیق به صحت این حدیث نموده اند که روزی زنی مرغ بریانی جهة رسول اکرم خاتم الانبیاء(ص) به هدیه آورد آن حضرت قبل از تناول مرغ بریان دست نیاز به دربار حضرت بی نیاز بلند نموده عرض کرد "اللهم ائتنی باحب خلقک الی و الیک حتی یاکل معی من هذا الطیر فجاء علی فاکل معه" یعنی "پروردگارا بفرست نزد من محبوب ترین خلق خودت را نزد تو و نزد من تا بخورد با من از این مرغ بریان. در آن حال علی(ع) آمد و خورد با آن حضرت از آن مرغ بریان"

و در بعضی از کتب اهل سنت مانند فصول المهمه مالکی و تاریخ حافظ نیشابوری و کفایت الطالب گنجی شافعی و مسند احمد و غیر آن که نقل از انس بن مالک می نمایند به این طریق ذکر نموده اند که انس گفت پیغمبر(ص) مشغول این دعا بود سه مرتبه علی در خانه آمد من عذر آوردم و او را پنهان نمودم مرتبه سوم با پا به در زد رسول خدا فرمود واردش کن همین که علی وارد شد حضرت فرمود "ما حبسک عنی یرحمک الله" چه چیز تو را بازداشت از من خدا تو را رحمت کند عرض کرد سه مرتبه بر در خا نه آمدم و این مرتبه سوم است که خدمت رسیدم حضرت فرمود انس چه چیز تو را به این عمل وا داشت که علی را منع از ورود شدی عرض کرد حقیقت امر این است که دعای شما را شنیدم دوست داشتم یک نفر از قوم من صاحب این مقام شود.

در این صورت حضرت احدیت جل و علا محبوب ترین خلقش را اختیار و انتخاب نموده و نزد پیغمبرش ارسال داشت و آن محبوب بزرگوار از میان همه امت که منتخب از همه خلق و محبوب ترین همه امت نزد خدا و پیغمبر بوده علی بن ابیطالب علیه السلام بوده است.

چنانچه علمای اهل سنت تصدیق این معنی را نموده اند مانند محمد بن طلحة شافعی که از فقهاء و اکابر علمای اهل سنت می باشد در اوایل فصل پنجم از باب اولل مطالب السئول ص 15 به مناسبت حدیث رایت و حدیث طیر قریب یک صفحه با بیانات شیرین و تحقیقات اثبات مقام با عظمت علی(ع) را در میان تمام امت به محبوبیت نزد خدا و پیغمبر نموده و ضمناً گفته "اراده نمود پیغمبر که محقق نماید به مردم ثبوت این منقبت سنیه و صفت علیه­ای را که محبوبیت نزد خدا و رسول است که بالاترین درجات پرهیزکاران است برای علی(ع)"

و نیز محمد بن یوسف گنجی شافعی حافظ و محدث شام در سال 658 در باب 22 کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب(ع) بعد از نقل حدیث طیر از چهار طریق با اسناد معتبره خود از انس و سفینه گوید محاملی در جزء نهم امالی خود این حدیث را آورده. آنگاه گوید در این حدیث دلالت واضحه است بر این که علی(ع) احب خلق است به سوی خدای تعالی و ادل دلائل بر این معنی آنکه خدا وعده داده دعای رسول خود را مستجاب فرماید چون رسول اکرم(ص) دعا نمود خدا هم فوری اجابت فرمود احب خلق را به سوی آن حضرت فرستاد و آن علی(ع) بود.

آن گاه گوید حدیث طیر مشوی منقول از انس را حاکم ابو عبد الله حافظ نیشابوری از هشتاد و شش نفر نقل نموده که تمام آن ها از انس روایت نموده اند و اسامی تمام آن هشتاد و شش نفر را ثبت نموده (طالبین مراجعه به کفایت الطالب باب 32 نمایند) اینک آقایان محترم انصاف دهید آیا این حدیث با عظمت طیر مشوی مقابله نمایند قطعاَ جواب منفی است پس به یک حدیث یک طرفه شما در مقابل احادیثی که جمیع اکابر علماء اهل سنت به استثنای معدودی متعصب عنود نقل و تصدیق به صحت آن نموده اند هرگز نمی توان اتخاذ سند نمود بلکه در نزد ارباب تحقیق جرح و تعدیل مردود و بی اعتبار می باشد.

 


تبلیغات