تبلیغات

تبلیغات

ایران معاون اول سازمان علمی، فنی و نوآوری جهان اسلام شد

مجموعه : جامعه و سیاست
ایران معاون اول سازمان علمی، فنی و نوآوری جهان اسلام شد
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دومین روز بیست و هفتمین اجلاس كمیته اجرایی كمیته دائم همكاری‌های علمی و فناوری سازمان كنفرانس اسلامی با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ریاض برگزار شد.
در نشست تأسیسی سازمان علمی، و فنی و نوآوری كامستك (STIO) عربستان به عنوان رئیس و جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاون اول و كشور اردن به عنوان معاون دوم انتخاب شدند.
دراین نشست اساسنامه (STIO)، انتخاب اعضای هیئت اجرایی (STIO) متشكل از جمهوری اسلامی ایران از آسیا، مصر از آفریقا و عربستان از كشورهای عربی و پاكستان، تشكیل « كمیته سازماندهی» به منظور تدوین برنامه، بودجه و سازوكار (STIO) شامل كشورهای جمهوری اسلامی ایران، پاكستان و عربستان و نماینده سازمان كنفرانس اسلامی (OIC) و هماهنگ كننده كل كامستك به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، این كمیته در 2 ماه آینده تشكیل جلسه خواهد داد.
20 كشور عضو كمیته تأسیسی، از جمله جمهوری اسلامی ایران 2 سال پیش، از پیشنهاد تأسیس سازمان علمی، فنی و نوآوری كامستك (STIO) استقبال كرده بودند.
قربانی، رئیس مركز همكاری‌های علمی بین‌المللی جداگانه با پروفسور عطاءالرحمان هماهنگ‌كننده كل كامستك با محور جزئیات اساسنامه‌های شبكه‌های پیشنهادی: نانو فناوری كشورهای اسلامی، پارك‌های علم و فناوری كشورهای اسلامی و شبكه مجازی دانشگاه‌های جهان اسلام و كمیته سازماندهی(STIO) و محمد اعظم سواتی، وزیر علوم و فناوری پاكستان و همچنین العنقری، وزیر علوم و آموزش عالی عربستان درباره پارك‌های علم و فناوری و راه‌های گسترش همكاری‌های علمی دو جانبه ملاقات و مذاكره داشت.
 
منبع : فارس نیوز

تبلیغات