تبلیغات

تبلیغات

اس ام ای های زیبای 13 / 12 / 88

جریان چیه که جسد اونایی که ادعا میکنن برای ما میمیرن ، هیچوقت پیدا نمیشه !؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چراغ دوستیت تو قــــلبم روشنه

 حتی در ساعت اوج مصرف

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ای با صفا / تورا زنم صدا

هر روز می دهم ندا/ اگر داشتی وفا

اس ام اس میدادی گدا !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو فرشته ای میدونستی؟.

.

.

. البته فرشته قبض روح

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
اب پ ت ث ى آ 3 3فقط دكمه 3 گوشیم كار می كنه!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دعای خالصانه یک کودک:خدایا، لطفا برای خانمهای فقیری که توی کامپیوتر بابام

هستند لباس بفرست !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

میگن خوشتیپ ها عمرشون کوتاهه

خوش به حالت حالا حالا ها زنده ای !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی را از تو نام برده اند !
ز : زاویه نگاه تو
ن : نوای کلام تو
د : درگاه ابروی تو
گ : گیسوی پریشان تو
ی : یارو ، سر کاری!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1-یکی دلش به صد دل بنده
?-یکی صد دل به یک دل میبنده
?-یکی یه دل به یه دل میبنده وتا آخر پایبنده
?-یکی دل به هیچکی نمیبنده
?-یکی نمیدونه دلش به کی بنده
?-یکی هر بار به یکی دل میبنده
?-یکی دل میبنده تا بخنده
?-یکی هم مثه من دلش آکبند مونده به کی دل ببنده!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با ZبوN  بیZبوNی  MیگM  دوSت  دارM…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دوستت ندارم به اندازه اقیانوس، چون یه روز تموم می شه.

دوستت ندارم به اندازه خورشید، چون غروب می کنه.

دوستت دارم به اندازه روت که هیچوقت کم نمی شه!

 

تبلیغات