تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا(25 اسفند)

اس ام اس فلسفی جملات زیبا(25 اسفند)
با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 که در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش

نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند

 و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد

 تو مهربان جاودان آسیب نا پذیر من هستی

 ای پناهگاه ابدی

 تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر نمیتوانی خدمت کنی ..برو تا لااقل خیانت نکنی

.

.

.

بمان تا کاری کنی …کاری نکن بمانی

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی ما در سه جمله است

تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا

ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم

حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد

دیگران ابراز انزجار می کند که

 در خودش وجود دارد

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد،

زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست؟

 پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی. .

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن !

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست

 اسراف محبت است

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
خدایا تقدیر مرا خیر بنویس

آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم

 و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم

دکتر شریعتی

 
 
 

تبلیغات