تبلیغات

تبلیغات

فرودگاهی که باند پروازش از وسط خیابان می گذرد! (تصویری)

مجموعه : مجله خبری

جبل الطارق دارای عجیب ترین فرودگاه جهان است. باند فرودگاه جبل الطارق از میان خیابان اصلی شهر عبور می کند و به همین دلیل هم برای هر فرود یا بلند شدن هواپیماها می بایست این خیابان بسته شود.
تصاویر زیر ، تنها چهار راه جهان را نشان می دهند که در یک مسیر هواپیماها و در مسیر متقاطع ، اتومبیل ها تردد می کنند و چراغ راهنمایی هم مشخص می کند که الان نوبت هواپیماهاست یا اتومبیل ها؟!
 فرودگاهی که باند پروازش از وسط خیابان می گذرد! (تصویری)


 فرودگاهی که باند پروازش از وسط خیابان می گذرد! (تصویری)


 فرودگاهی که باند پروازش از وسط خیابان می گذرد! (تصویری)

عصر ایران

تبلیغات