تبلیغات

تبلیغات

شهری کوهستانی در قلب یک جزیره

مجموعه : دنیای آنلاین
شهری کوهستانی در قلب یک جزیره
جزیره سنگی Mont Saint Michel located در فرانسه که اولین ساختمان آن در سال 709 میلادی بنا نهاده هم کانون به عنوان یکی از جاذبه های توریستی آن کشور شناخته می شود. قطر جزیره یک کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا 92 متر است.جمعیت شهر 80 نفر است که 50 نفر آنان دیرنشین هستند.
http://www.taknaz.ir/ax1/30/1.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/2.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/3.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/4.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/5.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/6.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/7.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/8.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/9.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/10.jpg
http://www.taknaz.ir/ax1/30/11.jpg

تبلیغات