تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

 

Kansas City Library (Missouri, USA)

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

 اسپانیا :

Guggenheim Museum (Bilbao, Spain)

 عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

کانادا :

Habitat 67 (Montreal, Canada)

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

پرتغال :

Casa da musica (Porto, Portugal)

 عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

لهستان :

The Crooked House (Sopot, Poland)

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

هند :

Lotus Temple (Delhi, India)

 

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

برزیل :

Cathedral of Brasilia (Brazil)

 عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

اسپانیا :

La Pedrera (Barcelona, Spain)

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

بازهم برزیل :

Museum of Contemporary Art (Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil)

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

بریتانیای کبیر :

 

Eden project (United Kingdom)

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

آمریکا :

The Museum of Play (Rochester , USA)

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

امارات متحده عربی :

Atlantis (Dubai, UAE)

 عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

 :باز هم آمریکا

Wonderworks (Pigeon Forge, TN, USA)

 عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

: مرگ بر آمریکا باز هم

The Basket Building (Ohio, USA)

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

 : آلمان

Forest Spiral (Darmstadt, Germany)

عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

 :  و اما آخرین کشور در این بخش » روسیه

Wooden Gagster House (Archangelsk, Russia)

 عجیب ترین و جالبترین بناهای دنیا

 

 

 
پایگاه فرهنگی هنری تکناز

 

a