تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا از بزرگان

اس ام اس فلسفی جملات زیبا از بزرگان
یک پایان تلخ ، همیشه بهتر از یک تلخی بی پایانه

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

فیلسوفی میگوید :

مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثر ما

به اندازه یک چراغ موشی از آن استفاده میکنیم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دل اگه تنها نبود جا برای مهمون نمیذاشت ، کوه اگه عاشق نبود ، سر به بیابون نمیذاشت . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ناکامی یعنی تاخیر ، نه شکست

مسیر انحرافی موقت است ، نه کوچه بن بست . . .

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه بیچاره اند مردمانی که قهرمانانشان بزدل باشد . . .

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی آدم همه چیزش رو توی زندگی از دست میده

توی بهترین شرایط قرار داره ، چون از اون به بعد فقط میتونه پیشرفت کنه . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مستمند کسی است که  دشواری و سخنی ندیده باشد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دروغ مثل برف است ، که هرچه آنرا بغلتانند بزرکتر میشود . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

موفقیت ، یک درصد نبوغ ، ?? درصد زحمت کشیدن است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مطمئن باش ، حرفهایت هرچند تکراری باشد ، یکی هست که به آنها گوش میدهد

آن کسی نیست جز خدا . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دخترم ، من روی بند زیاد راه رفتم ، اما باور کن روی زمین در یک خط راست رفتن

هزار بار سخت تر است

(قسمتی از نامه چارلی چاپلین به دخترش)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچوقت نگو وقت ندارم ، به تو همان اندازه زمان داده شده

که به انیشتین داده شده بود . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پرستویی که مقصدش را در کوچ میبیند از خراب شدن لانه اش نمیهراسد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امروز ما آدم ها به جای اینکه دنبال خواب راحت باشیم دنبال تخت خواب راحت هستیم

رندگی قشنگ شده اما خوشمزه نیست . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اموخته ام قبل از آنکه ما را بفهمند دیگران را درک کنم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ارزش محبت به استمرار ان است ، نه به اندازه آن . . .

 

تبلیغات