تبلیغات

تبلیغات

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

مجموعه : زنان

"خیرالنساء گل" – رئیس جمهور ترکیه

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"اسماء الاسد" – رئیس جمهور سوریه

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"کارلا برونی" – رئیس جمهور فرانسه

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"سویتلانا مدودوا" – رئیس جمهور روسیه

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"شانتال بیاه" – رئیس جمهور کامرون

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

ملکه رانیا – پادشاه اردن

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"سارا براون" – نخست وزیر بریتانیا

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"اولین ایلوس" – رئیس جمهور استونی

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"لتیزیا اورتیس روکاسولانو" – ولیعهد اسپانیا

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"مهربان علییوا" – رئیس جمهور آذربایجان

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"موزه ناصرالمسند" – دوم امیر قطر

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"میشل اوباما" – رئیس جمهور آمریکا

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

"لورین هارپر" – نخست وزیر کانادا

بانوان اول کشورهای جهان (تصویری)

 

تبلیغات