تبلیغات

تبلیغات

نعمت های خدا از زبان امام حسین

مجموعه : دینی
نعمت‏هاى خدا از زبان سید الشهدا علیه السلام

شكر نعمت، یكى از برنامه‏هاى سید الشهدا علیه السلام بود. او در طول شش ماه با سخنرانى، با رفتار و با نامه و پیام، نعمت‏هاى خدا را به مردم یادآورى كرد تا آنان در دایره شكر قرار گیرند ؛ یعنى دهنده نعمت را ببینند، خود نعمت را ببینند، متوجه مصرفِ واقعىِ نعمت شوند و آن را شایسته مصرف كنند تا این نعمت به رضاى حق، بهشت ابد و حیات طیبه تبدیل گردد ؛ آن چنان كه یاران او طى این سفر، تا آخرین لحظه با او همراه شدند و لذت نعمت نور الهى را دریافتند و به شكرانه آن، جانشان را به درگاه الهى هدیه دادند.

مقام شكر نعمت، آن قدر بالا است كه امام حسین علیه السلام در شب عاشورا، شبى كه ساعاتى بیش تا شهادت فاصله نداشت، شش نعمت بزرگ الهى را به یاران خود یادآور شد :

نعمت قرآن : «عَلَّمْتَنَا القُرآن»، نعمت شناخت دین : «وفَقَّهْتَنا فِى الدّین» نعمت اتصال به نبوت : «أكرَمْتَنا بِالنُبُوَّة» و سه نعمت گوش، چشم و درك : «جَعَلْتَ لَنا أسماعا و أبصارا و أفئِدَةً»12. آن گاه از خدا خواست كه براى نعمت‏هایى كه در اختیارشان قرار داده است، شكر خدا را به جا آورند و آن‏ها را در جاى خود مصرف كنند.

چه پاكیزه مردمى هستند آنانى كه به این معانى توجه دارند! چه مردم باارزشى هستند آنانى كه مُنعم را شناخته‏اند، نعمت را شناخته‏اند و محل مصرفش را مى‏دانند و حاضر نیستند ذره‏اى عمل ناروا مرتكب شوند. حاضر نیستند یك نگاه، یك سخن ناروا و یك حركت نا به جا انجام دهند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات