تبلیغات

تبلیغات

گوگل “خلیج فارس” را تجزیه کرد!

مجموعه : مجله خبری
گوگل “خلیج فارس” را تجزیه کرد!
به گزارش پارسینه، "گوگل ارث" در اقدامی عجیب برای جلب نظر هم زمان ایرانیان و اعراب، خلیج فارس را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرد.

بر این اساس خلیج فارس جنوبی را arabian gulf و خلیج فارس شمالی را persian gulf نامیده است.

گفتنی است مترجم گوگل خلیج فارس را صرفا gulf ترجمه می کند!

تبلیغات