تبلیغات

تبلیغات

بیست میلیون سال نوری در یک نگاه

مجموعه : علمی
بیست میلیون سال نوری در یک نگاه

این یه تصویر از کیهان هست که به تازگی گرفته شده

اگه گفتید ابعاد تصویر چقدره؟
حدس بزنید ؛ ضرر نمیکنید ؛ حدودا چقدره؟

 

حدس بزنید

.

.

.

.

.

.

این تصویر توسط تلسکوپ سویفت (ماورای بنفش) گرفت شده

و ابعادی که پوشش داده

دویست هزار سال نوری در صد هزار سال نوری است به عبارتی
۲۰میلیارد سال نوری در یک عکس

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات