تبلیغات

تبلیغات

توهین شهردار نیویورک به احمدی نژاد!

مجموعه : مجله خبری
توهین شهردار نیویورک به احمدی نژاد!
وال استریت جرنال زیر عنوان «نیویورک هیچ مراسم و تشریفاتی برای رئیس جمهوری ایران تدارک ندیده است» می نویسد نیویورکی ها، از شهردار گرفته تا هتل داران، بسیاربعید است برای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، که در نظر دارد روز دوشنبه در یک کنفرانس سازمان ملل متحد شرکت کند، فرش قرمز پهن کنند.
 
 
 مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، در یک کنفرانس خبری گفت : "ببینید، من احتمالا با هرچیزی که این مردک تا بحال گفته است مخالفم. من برای او اهمیتی قائل نیستم." 

رئیس جمهوری ایران در آخرین سفرش به نیویورک در Intercontinental Barclay اقامت کرد. Herve Houdre مدیر این هتل تائید کرد که درخواست دیگری برای اقامت رئیس جمهوری در این روزها رسیده است. 
آقای بلومبرگ در ادامه بی نزاکتی های خود گفت: مجریان قانون، ایمنی آقای احمدی نژاد را تضمین می کنند، اما این بدان معنا نیست که من او را می بینم، و یا مجبورم برایش احترام خاصی قائل شوم، یا اقدامی دیگر انجام دهم
 

تبلیغات