تبلیغات

تبلیغات

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

مجموعه : مجله خبری
تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها


لطفا از مک دونالد و کی اف سی غذا نخرید!

 

بدانید چه می خورید و این غذا از کجا تهیه می شود!

 

Foie Gras

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

 

غذایی به نام

 

Foie Gras

 

به معنی جگر چرب

 

غذای تجملی و گران قیمتی است که منشاء آن فرانسه است.

 

برای تهیه این غذا مرغابی و غازها را مجبور می کنند مقدار زیادی چربی بخورند تا بیش از اندازه چاق شوند و به بیماری جگر چرب مبتلا شوند.

 

  اجازه بدهید تا ببینیم این غذای لذیذ به چه قیمتی تهیه می شود :           

 


 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

 

پرندگان مجبور می شوند مقدار زیادی روغن و غذای چرب بخورند حتی اگر میلی به خوردن آن نداشته باشند .

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها 

 

یک لوله فلزی از گلوی حیوان به داخل معده وارد می کنند و به حیوان غذا می خورانند تا حدی که جگر آنها بزرگ و بزرگتر شود

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

 

 

 

سپس آنها را درون قفس های بسیار کوچک قرار می دهند و آنها را مجبور می کنند که در یک حالت ثابت و بدون حرکت بایستند تا انرژی مصرف نکنند.

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها 

 

خوب نگاه کنید. می توانید غم را در چشمهای او ببینید؟

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

 

پاهای آنها در اثر ایستادن های ثابت و طولانی مدت ورم می کند. و نمی توانند بخوابند. و البته نیازی هم به خواب نیست چون دوباره مجبور هستند غذا بخورند.

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

 

آنها سعی می کنند از جان خود دفاع کنند، اما این تلاش هم بی فایده است.

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها 

 

آنها زندگی غم انگیزی دارند.

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

 

آنها را مجبور به خوردن می کنند تا جایی که بمیرند و یا بدن آنها نتواند این مقدار غذا را تحمل کنند همانطور که می بینید غذا از دهان حیوان بیرون زده…

  

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

 

آنهایی زنده می مانند بیمار می شوند. و از مخرج آنها هنگام دفع مدفوع خون جاری می شود.

 

آنها نه تنها از ناحیه دهان و گلو دچار جراحت می شوند، بلکه تمام مدت زندگی غم انگیز خود از دل درد و ورم و درد پا عذاب می کشند.

 

نه خوابی دارند و  نه حرکت و جنب و جوشی ، که مطابق غریزه خود و مطابق آزادی و زندگی که خداوند به آنها داده بتوانند آسمان را ببینند ، روی زمین راه بروند و در آب شنا کنند.

 

در عکس زیر می توانید جگر چرب را در مقایسه با جگر معمولی حیوان ببینید 

 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

 

به این شکنجه و جنایات که روزانه به حیوانات تحمیل می شود پایان دهید. از خرید این غذاها خودداری کنید. اگر شما تقاضا نکنید، عرضه اتفاق نمی افتد.از خودمان شروع کنیم.قبل از خوردن هر چیز تفکر کنیم که چه می خوریم و به چه قیمتی. به سلامتی خود و جان حیوانات اهمیت دهیم. غذایی که زجر دادن و شکنجه شدن حیوانات تهیه شود جز سم و سرطان چیزی عایدمان نخواهد کرد. 

تصاویر : غذای نکبت فرانسوی ها

 

فدای دین اسلام بشم گه حرام و حلال داره و تو دین اسلام هم چین کاری حرام هست.

 

تبلیغات