تبلیغات

تبلیغات

درخواست نامشروع آذربایجان از دانشجویان دختر ایرانی

مجموعه : مجله خبری

روزنامه سیاست روز نوشت :

اخیراً مقامات کشور جمهوری آذربایجان برای صدور کارت اشتغال به تحصیل برای دانشجویان دختر ایرانی در آن کشور درخواست عکس بدون پوشش اسلامی (بدون روسری و مقنعه) کرده‌اند که این امر با اعتراض و نارضایتی دانشجویان ایرانی همراه بوده است.

 

 

بنابر این خبردولت جمهوری آذربایجان همچنین برای آن تعداد از اتباع ایرانی که در آن کشور مشغول تحصیلند، ظاهراً به منظور سهولت در کار دانشجویان به هنگام تردد به جای گذرنامه اقدام به صدور کارت‌هایی به نام گرین کارت کرده که عکس دارندگان کارت‌ها بر روی آن الصاق می‌شود.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات