تبلیغات

تبلیغات

موزه ای که مجسمه های آن متحرک به نظر می رسند

 

در نگاه اول این اجسام در حال حرکت به نظر می آیند. بیشتر شبیه به هر چیزی که در حال سقوط و فروریختن باشد. در واقع آن ها مواد و اجسام طبیعی مانند پر، انواع میوه و گل ها هستند که با ریسمان های نایلونی به هم متصل شده اند. کلیر مورگان مجسمه ساز ایرلندی خالق این آثار هنری است. او در کنار دیگر جایزه ها، یک درجه ی ممتاز در مجسمه سازی از دانشگاه Northumbria انگلستان دریافت کرده است.پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات