تبلیغات

تبلیغات

قبرستان یادآور مرگ

مجموعه : دینی
رفتن به قبرستان و زیارت اهل قبور بهترین محل و بهترین فرصت بری تفكر و تدبر درباره مرگ است كه انسان می تواند با رفتن به آنجا و گرفتن درس عبرت در پی آبادانی آخرت خویش باشد و با حسابرسی اعمال و عملكرد خویش ، در پی چاره جویی بیافتد ، به فرموده قرآن كریم و معصومین علیهما السلام جامة عمل پوشاند :

((وهر كس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده است ))
پس ای دوستان و ای اهل تقوا بیایید در كنار برنامه روزانه ساعاتی را به زیارت اهل قبور و دیدار از گورستان و تعمق در اعمال و سنجش آن با دنیای پس از مرگ اختصاص دهیم . مخصوصا لیالی الجمعه ((شب های جمعه )) كه ثواب آن نیز دوچندان است . امام صادق می فرماید : از نفس خود حساب بكشید قبل از اینكه در قیامت از شماحساب بكشند.
اعتقاد به معاد :

یاد مرگ و تفكر و اندیشه در خصوص سرای باقی و اخروی از نعمات الهی است كه سبب می شود انسان خود را برای ملاقات پروردگارش مهیا سازد و لذایذ زودگذر دنیای فانی او را غافل نكند .

تفكر دربارة مرگ و باور كردن معاد موجب آبادانی سرای آخرت و موجب بیداری دیده دل می شود و سبب می شود انسان با انجام اعمال صالح و دوری نمودن از معاصی و طغیان و عصیان ، مساله وحشت از مرگ را برای خویش حل كند و به مرگ بعنوان یك غول وحشتناك ننگرد ، اگر انسان به حقیقت زندگی پی ببرد مرگ را پایان زندگی نخواهد پنداشت و تمام پل ها را پشت سر خود خراب نخواهد كرد ، بلكه به فكر توشه و آذوقه برای یوم تبلی السرائر و روشنی و آبادانی خانه ابدی خواهد بود ، چرا كه مرگ را شروع زندگی واقعی و جاودان پنداشته و در پی انجام فرائض و واجبات و اوامر الهی و ترك نواهی و معاصی خواهدبود .

لقمان می گوید : دو چیز را به یاد داشته باش و دو چیز را فراموش كن . اما آن دوچیزی را كه باید همواره بیاد داشته باشی عبارتند از : خدای تعالی و مرگ و اما آن دو چیزی كه باید بدان فراموش كنی عبارتند از : خوبی تو در حق دیگران و بدی دیگران در حق تو .
چگونه به یاد مرگ باشیم :
تدبر در آیات قرآن كریم كه در زمینة بازگشت انسان بسوی خدا و جهان ابدی هستند :
((بازگشت همگان بسوی خداست ))

((حد آگاهی از غیب و اسرارپنهان آسمانها و زمین ، تنها از آت خداست وهمه كارها به سوی او بازگردانده می شود ، پس او را پرستش كن و بر او توكل نما و پروردگارت از كارهایی كه می كنید ، هرگز غافل نیست ))
((مالكیت آسمانها و زمین از آن اوست و همه امور بسوی او باز می گردند ))
((سپس بازگشت همة شما به سوی پروردگارتان است ، آری تدبر در آیات قرآن كریم انسان را از غفلت ها و خواب های شیرین و زودگذر بیدار می كند ))

2) تفكر و تدبر در حوادث مختلف كه در زندگی انسان و یا دیگران رخ میدهد :

گاهی مواقع اتفاقاتی در زندگی انسان رخ میدهد كه این اتفاقات برای انسان و دیگران درس عبرت و آموزنده و سبب بیداری است ، البته برای كسانی كه در خواب غفلت نیستند و روح بیدار دارند .

انسان عاقل از این حوادث می تواند استفاده های خوب و ارزنده ای برای خود كسب كند مرگ هایی ناگهانی كه طبق روایات در آخر الزمان برای اتفاق می افتد در این زمان ما فراوان است . برای مثال شما روزی دوست و رفیق خود را سالم و سرحال مشاهده می كنید ، پس از مدت كوتاهی عكس همان شخصی را روی در و دیوار در اعلامیه ای می نگرید ، باورتان نمی شود و تعجب می كنید . اینگونه اتفاقات درس بیداری از خواب غفلت هستند و انسان زرنگ و متدین می بایست از این حوادث و اتفاقات ناگهانی درس عبرت بگیرد . چون دیر یا زود از دم این داس بزرگ گذر باید كرد .

3)تفكر و تدبر د خلقت انسان و بازگشت او :

دنیا محل گذر است ، هر روز جمعی در آن چشم می گشایند و جمعی دیگر از آن رخت بر بسته و رهسپار سرای آخرت می شوند .تنها چیزی كه از انسانها باقی خواهد ماند نام نیك و اعمال صالح آنهاست . همانند تربیت فرزند صالح كه اهل خیر است ، ساختن مسجد ی مدرسه ای كه مردم از آن بهره مند شوند و نام او را به نیكی یاد كنند یا كسی كه اختراع یا اكتشافی كرده كه به درد بشریت خورده و دردی از دردهای انسان را علاج كرده ، آبی جاری كرده كه مردم از آن استفاده می كنند ، كتابی نوشته كه مردم از آن بهره مند هستند هستند نام چنین كسانی تا زمانی كه دنیا باقی است ماندگار و جاوید خواهد بود. پس اگر انسان قدری در خلقت و مرگ تفكر نماید ، تدبر به خرج دهد ، همواره بیاد مرگ خواهد بود و در اندیشة آخرت و جهان ابدی بر خواهد آمد كه نتیجه آن همانا عاید خودش خواهد شد .


تبلیغات