تبلیغات

تبلیغات

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

ویرجینیا مارک جنکینز هنرمند آمریکایی، سبک خاصی را برای کارهای هنری خود ابداع کرده که شاید از بین بسیاری از سبک های هنری دیگر متمایز و تا حدی عجیب تلقی می شود. این نمونه کارها در ایالات متحده، اروپا، ژاپن و برزیل در معرض دید عابران کوچه و خیابان گذاشته شده که احساس عجیبی را در ذهن رهگذاران تداعی می کند


عجیب ترین مجسمه های انسانی !

 

 

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

 

 
عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

 

 

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

عجیب ترین مجسمه های انسانی !

تبلیغات