تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سگ عشق تظاهرات!

مطبوعات یونان به تازگی کشف کرده‌اند که در سال‌های اخیر هرگاه گروه‌های آنارشیست این کشور دست به تظاهرات می زنند، سر و کله یک سگ هم پیدا می‌شود و خودش را قاطی جمعیت می‌کند و در صف مقدم تظاهرات قرار می گیرد! عکس‌هایی که از تظاهرات چند سال اخیر گرفته شده‌اند نشان می دهند که این سگ سیاسی حتی یکی از تظاهرات گروه‌های آنارشیست و خشونت طلب یونان را هم از دست نداده و در همه آنها حضوری فعال داشته است! هنوز علت دقیق عشق این سگ به تظاهرات و آن‌هم تظاهرات گروه‌های آنارشیست یونان مشخص نیست.

 

 
 
 

تبلیغات