تبلیغات

تبلیغات

رخدادی عجیب در یک خانواده: پدربزرگ، پدر و نوه در یک روز از سال به دنیا آمده اند!!! :عکس

مجموعه : مجله خبری
رخدادی عجیب در یک خانواده: پدربزرگ، پدر و نوه در یک روز از سال به دنیا آمده اند!!! :عکس
بنیامین فاکس در 8 ماه می به دنیا آمد این دقیقا روزی است که پدرش به دنیا آمده است بنیامین اخیرا صاحب فرزندی شده است که بر حسب اتفاق دقیقا در 8 ماه می است بنابراین این پدر فرزند و پدربزرگ می توانند در یک روز جشن تولد بگیرند احتمال تولید 3 نسل در یک روز "یک در 272910" است.
 

 

تبلیغات