تبلیغات

تبلیغات

اسامی 8 نمونه برنج وارداتی آلوده

مجموعه : مجله خبری

اسامی 8 نمونه برنج وارداتی آلوده
انوشیروان محسنی بندپی گفت: برنجهای عطر گل باز، کیهان، سارال، جادوگر، حاجی مرادی، هاشمی 1121، عرر‌مان و برنج دل‌ مبارکه کوهرنگی، 8 نوع برنج آلوده وارداتی از هند و پاکستان به نوع سرب هستند.
مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسامی هشت نمونه برنج وارداتی را که آلودگی سرب آنها بالاتر از حد مجاز است اعلام کرد.

انوشیروان محسنی بندپی گفت: برنجهای عطر گل باز، کیهان، سارال، جادوگر، حاجی مرادی، هاشمی 1121، عرر‌مان و برنج دل‌ مبارکه کوهرنگی، 8 نوع برنج آلوده وارداتی از هند و پاکستان به نوع سرب هستند.

نماینده نوشهر و چالوس در مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در این جلسه کارگروه منتخب کمیسیون در خصوص آنالیز آلودگی برنجهای وارداتی به فلزات سنگین گزارش خود را ارائه کرد که در این گزارش تاکید شد هشت نوع برنج وارداتی به فلزات سنگین آلوده هستند و مردم از خرید و خوردن آنها امتناع کنند.

وی افزود: این گزارش به تصویب کمیسیون رسید و قرار است در روزهای آینده در صحن مجلس قرائت شود.

در گزارش نهایی این کمیسیون 62 نمونه از برنجهای وارداتی از مبادی گمرکات کشور همچون چابهار، زاهدان، بوشهر و غیره بر اساس روش استاندارد نمونه برداری شد و در آزمایشگاههایی که مورد تایید مسئولان بود سه فلز سنگین یعنی کادیوم، سرب و آرسنیک مورد آزمایش قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، در مورد فلز سنگین سرب و کادیوم چون حد مجاز آن در ایران تعریف شده قضاوت در مورد آلودگی یا عدم آلودگی چندان مشکل نبود که از میان 62 نمونه سرب هشت نمونه از این برنجها بالاتر از حد مجاز بود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات