تبلیغات

تبلیغات

خرید الکترونیکی زباله تهرانی‌ها!

مجموعه : مجله خبری
طرح خرید الکترونیکی زباله های تفکیک شده، به طور رسمی از منطقه 13 شهرداری تهران آغاز شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، در این طرح، برای شهروندانی که زباله های قابل بازیافت و خشک را از زباله های تر جدا کنند و به غرفه های ویژه جمع آوری بازیافت و یا خودروهای جمع آوری تحویل دهند، کارت الکترونیکی بازیافت صادر می شود.

در طرح الکترونیکی خرید زباله های بازیافتی، زباله های تفکیک شده شهروندان پس از وزن کشی، بر اساس قیمت مشخص شده خریداری و بجای پرداخت پول نقد، کارت آنان به همان اندازه و رقم شارژ می شود.

شهردار منطقه 13 در این باره به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: دارندگان کارت های الکترونیکی بازیافت می توانند با کارت های خود، از همه فروشگاهها و واحد های صنفی، اجناس موردنظر را خریداری کنند.

راحتی افزود:تاکنون برای بیش از 90 درصد از ساکنان منطقه 13 شهرداری تهران، کارت الکترونیک بازیافت صادر شده است .

وی گفت: آن دسته از شهروندان منطقه سیزده ای که تاکنون این کارت ها را دریافت نکرده اند، می توانند به شهرداری نواحی منطقه مراجعه و کارت خود را دریافت کنند.

قرار است امسال برای همه شهروندان تهرانی، کارت الکترونیکی بازیافت صادر شود.

راحتی در ادامه از دریافت طرح مدیریت یکپارچه شهری از سوی شهرداری منطقه 13 خبر داد و گفت: این منطقه، نخستین بار موفق به کسب این امتیاز شهری شده است.

شهردار منطقه 13 افزود: اجرای کامل طرح بازیافت زباله از محل، افزایش بزرگراهها، توسعه حمل و نقل عمومی و مترو، افزایش فضای سبز شهری، ایمنی عابران پیاده با بهسازی معابر، آموزش شهروند الکترونیک و صدور کارت الکترونیک بازیافت، از علل دریافت طرح مدیریت یکپارچه شهری در منطقه 13 است.

راحتی گفت: این شهرداری همچنین با نصب سامانه انرژی خورشیدی در پارک سرخه حصار، نیاز انرژی همه ساختمان های اداری و خدماتی مستقر در این پارک را تامین می کند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات