تبلیغات

تبلیغات

مناسب‌ترین رنگ برای عینك‌ آفتابی

مجموعه : پزشکی و سلامت
مناسب‌ترین رنگ برای عینك‌ آفتابی
یك اپتومتریست گفت: شدت نور خورشید برای چشم آسیب‌رسان است و ورود اشعه ماوراءبنفش به چشم نیز موجب آب‌ مروارید می‌شود، در نتیجه استفاده از عینك آفتابی مناسب و جاذب UV در تابستان ضروری است.
عبدالهادی رئیس‌زاده اظهار كرد: نور خورشید از دو جهت می‌تواند به چشم آسیب برساند. شدت نور خورشید و وجود اشعه ماوراء بنفش دو پارامتر آسیب‌رسان به چشم‌ها هستند و با استفاده از عینك آفتابی مناسب می‌توان از آسیب به چشم پیشگیری كرد.
وی افزود: در فصل تابستان شدت نور خورشید افزایش می‌یابد و در نتیجه استفاده از عینك آفتابی در این فصل ضروری است.
رئیس‌زاده تصریح كرد: اشعه ماوراء‌بنفش با طول موج 320 تا 400 نانومتر برای چشم آسیب‌رسان است و موجب آب مروارید می‌شود. انتخاب و استفاده از عینك آفتابی400 UV می‌تواند مانع ورود اشعه مضر ماوراء بنفش به‌چشم‌شود.
این اپتومتریست خاطرنشان كرد: به افرادی كه از عینك طبی استفاده می‌كنند نیز توصیه می‌شود شیشه عینك خود را فتوكرومیك كنند. عینك‌های فتوكرومیك در تماس با نور خورشید تیره‌رنگ می‌شوند و علاوه بر كاهش شدت نور وارد شده به چشم مانع ورود UV نیز می‌شوند.
رئیس‌زاده بیان كرد: استفاده از عینك آفتابی بدون قابلیت جذب اشعه UV بسیار مضر است، زیرا تیره بودن عینك موجب می‌شود مردمك چشم باز شده و اشعه بیشتری وارد چشم‌ها شود.
وی درباره رنگ شیشه عینك آفتابی گفت: قهوه‌ای و دودی مناسب‌ترین رنگ برای استفاده معمول از عینك آفتابی است. این اپتومتریست افزود: با توجه به این‌كه نظارت خاصی بر فروشندگان دوره گرد عینك آفتابی وجود ندارد، توصیه می‌شود تا حد امكان عینك آفتابی از مراكز معتبر تهیه شود.
 

تبلیغات