تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مجموعه : گالری عکس روز
مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری
فصل امتحانات کتابهای درسی بیشتر از روزهای دیگر ورق می‌خورند و بعضی کتابخانه‌های عمومی برای دانش آموزان حتی شبانه‌روزی هم می‌شوند و خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم می‌دهند که بعد از پایان ترم کارنامه‌ دانش آموزان به دست چپشان داده نشود

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری

مطالعه آزاد در فصل امتحانات !! تصویری


تبلیغات