تبلیغات

تبلیغات

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسمی ویژه که شامگاه پنجشنبه ششم خردادماه در برج میلاد برگزار شد به عنوان سفیران بنیاد خیریه مهرآفرین انتخاب شدند.

 

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

 

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

 

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

 

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

 

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

 

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

 

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

 

عکس:هادی ساعی، مریلا زارعی و رضا صادقی در مراسم مهرآفرینان

 

 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات