تبلیغات

تبلیغات

ای آزادی چه زندان ها برایت کشیده ام « دکتر علی شریعتی »

مجموعه : مجله خبری

ای آزادی، چه زندان ها برایت کشیده ام !
و چه زندان ها خواهم کشید و چه شکنجه ها تحمل کرده ام و چه شکنجه ها تحمل خواهم کرد اما خود را به استبداد نخواهم فروخت…
من هرچه کنند، جز در هوای تو دم نخواهم زد. اما، من به دانستن از تو نیازمندم، دریغ مکن، بگو هر لحظه کجایی چه می کنی؟ نا بدانم آن لحظه کجا باشم، چه کنم؟ …

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات