تبلیغات

تبلیغات

سهمیه بنزین تابستانی اعلام شد

مجموعه : مجله خبری
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت:سهمیه تابستان خودروهای شخصی، 180 لیتر برای سه ماه تعیین شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد رویانیان در نشست خبری افزود: سهمیه موتورسیکلت ها نیز ماهانه 25 لیتر و در سه ماه تابستان، 75 لیتر تعیین شد.

وی با بیان این که 500 لیتر امکان استفاده آزاد از بنزین برای مردم در نظر گرفته شده است، گفت: بیش از 99 و نیم درصد مردم کمتر از این میزان، حتی در بدترین شرایط مصرف می کنند و تنها نیم درصد، شاید حدود 550 لیتر مصرف کنند.

رویانیان افزود: مصرف روزانه بنزین آزاد خودروهای شخصی، 9 میلیون لیتر است، این در حالی است که سال گذشته یک و نیم میلیون لیتر بنزین آزاد در روز مصرف می شد

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات