تبلیغات

تبلیغات

نخستین دریا سالار زن ایرانی

مجموعه : تاریخ ایران
نخستین دریا سالار زن ایرانی

 
نخستین دریا سالار زن ایرانی
آرتمیس Artemis نخستین زن دریانورد ایرانی است كه در حدود 2480 سال پیش، فرمان دریاسالاری خویش را از سوی خشایارشاه هخامنشی دریافت كرد و اولین بانویی میباشد كه در تاریخ دریانوردی جهان در جایگاه فرماندهی دریایی قرار گرفته است. در سال 484 پیش از میلاد، هنگامی كه فرمان بسیج دریایی برای شركت در جنگ با یونان از سوی خشایارشاه صادر شد، آرتمیس یكی از فرمانروایان سرزمین كاریه (یكی از بخشهای سوریه كنونی) با 5 فروند كشتی جنگی كه خود فرماندهی آنها را در دست داشت، به نیروی دریایی ایران پیوست. در این جنگ كه ایرانیان موفق به تصرف آتن شدند، نیروی زمینی ایران را 800 هزار پیاده و 80 هزار سوار تشكیل میداد و نیروی دریایی ایران شامل 1200 كشتی جنگی و 3 هزار كشتی حمل ونقل بود. آرتمیس در سال 480 پیش از میلاد در جنگ سالامین Salamine كه بین نیروی دریایی ایران و یونان درگرفت، شركت داشت و دلاوریهای بسیاری از خود نشان داد و با ستایش دوست و دشمن روبرو شد.

او در یكی از دشوارترین شرایط در جنگ سالامین، با دلیری و بیباكی كم‌مانند بخشی از نیروی دریایی ایران را از خطر نابودی نجات داد و به همین دلیل به افتخار دریافت فرمان دریاسالاری از سوی خشایارشاه رسید.

در سالهای دهه 60 میلادی، در دوران حكومت پهلوی، نیروی دریایی ایران، برای نخستین بار ناوشكن بزرگی را به نام یك زن نامگذاری كرد و او (آرتمیس) بود.

ناوشكن آرتمیس در دوران خدمت «دریاسالار فرج‌الله رسائی» به آب انداخته شد و سالها بر روی آبهای خلیج فارس پاسدار سواحل ایران بود

 

تبلیغات