تبلیغات

تبلیغات

عکسهای بادگیرهای فراموش شده قم

مجموعه : گالری عکس روز
عکسهای بادگیرهای فراموش شده قم
بادگیر سازه‌ای‌ سنتى‌ در معماری‌ ایران‌ برای‌ جابه‌جایى‌ و خنک‌ کردن‌ هوای‌ داخل‌ ساختمان‌ با بهره‌گیری‌ از وزش‌ باد و تغییر دمای‌ هوا است. این‌ سازه‌ دارای‌ دو بخش‌ است‌: بخش‌ بیرونى‌ و بخش‌ درونى‌ که با بی توجهی به حفظ بافت سنتی قم در معرض نابودی قرار گرفته اند.

تبلیغات