تبلیغات

تبلیغات

چه کشورهایی به قطعنامه ضد ایرانی رای مثبت دادند؟

مجموعه : مجله خبری
عصرایران ؛ اسماعیل سلطنت پور- قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل، امروز در حالی به تصویب رسید که بررسی ترکیب آرا نکات جالبی را در بر دارد.

بر اساس این خبر علاوه بر دو کشور چین و روسیه که همواره با کارت ایران بازی کرده اند ، انگلیس، فرانسه و امریکا به عنوان 5 عضو دایم شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت داده اند که البته رای منفی هر کدام از این اعضا به معنای وتوی قطعنامه بود.

اما کشور بوسنی که در طول سال های متمادی تحت حمایت های مادی و معنوی ایران قرار داشته با دادن رای مثبت به قطعنامه در صف مخالفان ایران قرار گرفته است.

اتریش، مکزیک ، و ژاپن نیز از دیگر کشورهایی هستند که به قطعنامه رای مثبت داده اند.

اوگاندا و گابن نیز از جمله کشور هایی اند که رای مثبت آنان به قطعنامه ضد ایرانی راه بررسی جدی تجدید نظر در روابط رو به گسترش با این کشورها را باز کرده است.

مکزیک و نیجریه دو کشور دیگری هستند که به قطعنامه علیه ایران رای موافق داده اند.
با این حال برزیل و ترکیه به عنوان دو ضلع مثلث نشست تهران برای نشان دادن اعتراض خود به عدم همراهی کشورهای غربی با بیانیه تهران به قطعنامه شورای امنیت رای منفی دادند تا اجماع مورد نظر امریکا و متحدانش شکسته شود.

لبنان نیز پیشتر اعلام کرده بود به قطعنامه ضد ایرانی رای مثبت نمی دهد و با رای ممتنع به این وعده عمل کرد!

شورای امنیت سازمان ملل از 15 کشور تشکیل می شود که غیر از 5کشور امریکا،انگلیس، روسیه، فرانسه و چین که اعضای دایم هستند دیگر اعضا غیر دایم و دوره ای محسوب می شوند.

قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران با عنوان1803 با 14 رای موافق و رای ممتنع اندونزی در اسفند سال 86 به تصویب رسیده بود.

قطعنامه قبل از آن نیز با اجماع علیه ایران تصویب شده بود.

این نخستین بار است که قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران با 3 رای غیر موافق به تصویب می رسد.

 

تبلیغات