تبلیغات

تبلیغات

قدس، پایتخت خدا

مجموعه : دینی
قدس، پایتخت خدا

جایگاه بیت المقدس در ادیان مختلف

منزه است خدایی كه در یك شب، بنده اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی سیر داد.

این، آیه اول سوره اسراء است. مسلمان ها معتقدند پیامبر خاتم (ص)، از بیت المقدس به معراج رفت. برای مسلمان ها قدس زمانی (حدود 17 ماه) قبله نماز بوده است. و سنگی كه در روایت معراج آمده است و پیامبر بر آن نماز خوانده، اكنون به اسم قبة الصخره معروف است و آن ساختمان شش ضلعی معروف بر روی آن بنا شده. مسجد الاقصی كه به خاطر فاصله زیادش تا عربستان آن روزگار، این نام را دارد و شامل قبة الصخره (گنبدِ صخره) و ساختمان های دیگر است، سومین مسجد مهم برای مسلمان هاست.

كنار نهرهای بابل نشستیم و اورشلیم را به خاطر آوردیم و گریستیم. كسانی كه ما را تاراج كرده بودند، از ما خواستند كه سرودهای اورشلیم را برای ایشان بخوانیم. ما بَربَط های خود را شكستیم و گریه كردیم، چرا كه از ما خواسته بودند سرود خدا را در سرزمین بیگانه بخوانیم. این، مزمور 137 از كتاب مزامیر داوود است.

در این كتاب و سایر كتاب های عهد عتیق، از اورشلیم به عنوان پایتخت خدا یاد شده است. به روایت تورات، آدم در این شهر عبادت كرد. و ابراهیم در این جا پسرش را می خواست برای خدا ذبح كند. داوود این شهر را از جالوت گرفت و پادشاه آن شد. و سلیمان، بزرگ ترین شاه ـ پیامبر تمام دوران ها، این شهر را پایتخت خود كرده بود و معبد معروفش را در آن ساخت. و جنگ بزرگ آخرالزمان، موسوم به آرماگدون در تپه های این شهر رخ خواهد داد. یهودی ها نماز روزانه شان را رو به سوی اورشلیم می خوانند و معتقدند زیارت معبد سلیمان یا هیكل ، كه می گویند زیر مسجد الاقصی است، بهترین كارهاست.

سپس آن دوازده شاگرد را نزد خود خواند و گفت: چنان كه می دانید، ما به زیارت اورشلیم می رویم. وقتی به آن جا برسیم، تمام آن چه انبیای پیشین درباره من پیشگویی كرده اند، عملی خواهد شد. این هم از انجیل لوقا بند 18 است.

طبق انجیل ها، عیسای ناصری به زیارت اورشلیم آمده و هم در این شهر به آسمان رفته است. مسیحی ها برای زیارت اورشلیم، ارزش زیادی قائل هستند و در قرون وسطا كه پاپ ها قدرت داشتند، بسیار اتفاق می افتاد كه كسی را تكفیر می كردند و او برای رهایی از این ننگ باید پای پیاده به اورشلیم می رفت و باز می گشت.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات