تبلیغات

تبلیغات

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟

اگر در ایران 15 میلیون تومان پول داشته باشید به سراغ چه خودرویی می روید ؟ پژو 206 ، تندر 90 ، سمند ، ریو ، 405 ، چری A15 یا یک خودرو دست دوم گزینه های پیش روی شما هستند ، حال ما فرض می کنیم شما همین آدم با همین بودجه در کشوری مانند آمریکا هستید ، در این مطلب خودرو هایی را به شما معرفی می کنیم که با داشتن بودجه ی 15 میلیون تومانی می توانید آن ها را بخرید :

مدل: 2009 کلاس:سدانموتور:1.8 لیتر ( 124 اسب بخار -( مصرف سوخت :(شهر: 10.6 جاده: 7.8 ) قیمت پایه:دلار 14550

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل: 2010 کلاس:سدانموتور: 1.8 لیتر ( 122 اسب بخار)مصرف سوخت : (شهر: 9.7جاده: 7.3  ) قیمت پایه(دلار) :11990

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل: 2010 کلاس: سدان/هاچ بکموتور: 1.6 لیتر ( 103 اسب بخار)مصرف سوخت :(شهر: 9.7جاده: 6.9) قیمت پایه(دلار)11965:

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل: 2010 کلاس:سدانموتور: 2لیتر ( 143 اسب بخار) مصرف سوخت : (شهر: 10.6جاده: 7.8 ) قیمت پایه(دلار) :14949

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل: 2010 کلاس: هاچ بک کانورتیبلموتور: 1 لیتر ( 70 اسب بخار) مصرف سوخت : شهر: 7.1 جاده: 5.7 قیمت پایه(دلار)11990

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل2010 :کلاس:سدانموتور: 1.5 لیتر ( 106 اسب بخار) مصرف سوخت :(شهر: 8.1جاده: 6.5 ) قیمت پایه(دلار) 13155

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل 2011: کلاس:هاچ بک  – موتور 1.5 لیتر ( 100 اسب بخار) مصرف سوخت: (شهر: 8.1جاده: 6.7  ) قیمت پایه(دلار)14780

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل:2009  کلاس:سدانموتور 2 لیتر ( 140 اسب بخار) مصرف سوخت : (شهر: 11.2جاده: 7.8 ) قیمت پایه(دلار) 14145

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل 2011 :کلاس:سدانموتور 1.6 لیتر ( 120 اسب بخار) مصرف سوخت : (شهر: 8.1جاده: 6.1) قیمت پایه(دلار)13320

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل:2010 کلاس:سدانموتور 2.4 لیتر ( 173 اسب بخار) مصرف سوخت :(شهر: 10.2جاده: 7.5 ) قیمت پایه(دلار) 14695

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل2010  :کلاس:سدانموتور 1.6 لیتر ( 110 اسب بخار)  مصرف سوخت: شهر: 9.7 جاده: 7.1 قیمت پایه(دلار) 19970

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل2010  :کلاس:استیشنموتور 1.8 لیتر ( 122 اسب بخار) مصرف سوخت: (شهر: 9.7جاده: 8.1 ) قیمت پایه(دلار) 13990

 
 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل 2010 کلاس:هاچ بکموتور 1.6 لیتر ( 106 اسب بخار) مصرف سوخت: (شهر: 8.7جاده: 6.9) قیمت پایه(دلار) 14275

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل 2010 : کلاس:سدانموتور 1.6 لیتر ( 104 اسب بخار) مصرف سوخت: (شهر: 9.7جاده: 7.5 ) قیمت پایه(دلار) 11695

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل2010  کلاس:هاچ بکموتور 1.6 لیتر ( 110 اسب بخار) مصرف سوخت: (شهر: 9.4جاده: 6.7) قمت پایه(دلار)14795

 

با ۱۵ میلیون تومان در آمریکا چه خودرو هایی می توانیم بخریم ؟
مدل 2010 کلاس:هاچ بکموتور 2 لیتر ( 142 اسب بخار) مصرف سوخت:(شهر: 9.7جاده: 7.8 ) – قیمت پایه(دلار)13300
 

تبلیغات